DomovПанельне дослідження УкраїнаДекларація про опрацювання персональних даних

Декларація про опрацювання персональних даних

Хто ми?

Центр досліджень громадської думки (далі – «Центр») – це дослідницьке відділення Інституту соціології Академії наук Чеської Республіки. Головною діяльністю Центру є проведення регулярних репрезентативних досліджень громадської думки за допомогою анкетних опитувань, однак він займається і іншими типами соціологічних досліджень. Як можна побачити в прес-релізах, які знаходяться на нашому веб-сайті, в наших дослідженнях ми займаємось цілою шкалою тем – від питання довіри до різних інституцій до оцінки стану навколишнього середовища або поглядів на соціальну політику. Центр співпрацює з інтерв’юерами по всій території Чеської Республіки, які для нього проводять інтерв’ю.  

Центр є академічним партнером Асоціації агентств маркетингових досліджень та досліджень громадської думки (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění або SIMAR). Вся діяльність Центру, включно з опрацюванням персональних даних, проводиться у відповідності до професійного кодексу ICC/ESOMAR та внутрішньої директиви Інституту соціології АН ЧР.

Ідентифікаційні дані контролера персональних даних:

Інститут соціології Академії наук Чеської Республіки, юридична адреса: вул. Їлська 361/1, Прага 1 – Старе Місто, ПІ 110 00 (Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00), ІН 68378025

Ідентифікаційні дані співробітника з питань захисту персональних даних:

ТОВ «JUSTITIA LEGAL PARTNERS», адвокатське бюро, юридична адреса: вул. Путова 1219/3, Прага 1 – Нове Місто (Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00), ПІ 110 00, ІН 06115071

Які типи досліджень ми реалізуємо?

Центр в рамках своєї діяльності проводить наступні типи досліджень:

 • ·   Дослідження громадської думки та інші соціологічні дослідження

o   Йдеться про анкетні опитування, які проводять інтерв’юери Центру у формі особистих бесід з респондентами за допомогою анкет у паперовій або електронній формі. Це переважно дослідження громадської думки Центру, але в деяких випадках авторами досліджень можуть бути колеги з інших відділень Інституту соціології Академії наук ЧР, або ж замовником дослідження може виступати інша установа. Ми часто співпрацюємо з іншими інститутами Академії наук ЧР або вищими навчальними закладами.

 • ·       Фокус-групи (групові дискусії)

o   Йдеться про дискусії респондентів в групі, у більшості випадків автором дослідження не є Центр. Так, як і у випадку анкетних опитувань, ми часто співпрацюємо з іншими відділеннями Інституту соціології Академії наук ЧР, часто замовниками досліджень є інші інститути Академії наук ЧР або вищі навчальні заклади.  

 • ·       Глибинні інтерв’ю

o   Йдеться про особисті інтерв’ю з респондентами, які проводить один із наших працівників. Під час інтерв’ю не використовується класична анкета, інтерв’ю проводиться згідно наперед затвердженого сценарію, відповіді респондента спонтанні. Під час інтерв’ю робиться звуковий запис, який потім розшифровується і аналізується. Дослідження за допомогою глибинних інтерв’ю ми реалізуємо у співпраці з іншими установами, зокрема з іншими інститутами Академії наук ЧР або вищими навчальними закладами.  

Що таке персональні дані і які типи персональних даних ми збираємо?

Персональні дані – це інформація, що стосується конкретної особи, яку ідентифіковано,  або інформація, яка може прямо чи опосередковано призвести до ідентифікації цієї особи. Збір персональних даних не являється метою нашої діяльності. Як можна побачити в наших прес-релізах, які знаходяться на нашому веб-сайті, ми опрацьовуємо дані, використовуючи статистичні методи , нас цікавить загальна інформація про погляди громадськості, а не дані окремих осіб. І хоча наша дослідницька діяльність не зосереджується на персональних даних, для покращення якості даних та деяких адміністративних завдань нам необхідно збирати персональні дані. Предметом опрацювання Центром є наступні категорії персональних даних:

 • ·   Соціодемографічні дані: такі дані, як наприклад вік, стать, або освіта респондента.
 • ·       Спеціальні категорії персональних даних: йдеться про інформацію, наведену в анкетах, зокрема про політичні вподобання або релігійні вірування респондентів.
 • ·       Контактні дані: йдеться про ім’я, адресу, номер телефону або адресу електронної пошти.
 • ·       Запис частини інтерв’ю, якщо воно проводилось за допомогою комп’ютера (CAPI або computer assisted personal interview): під час опитування за допомогою нашої стандартної анкети з використанням комп’ютера можуть, за попередньої згоди респондента, робитися записи окремих відповідей, які прозвучали в інтерв’ю.   
 • ·       Записи глибинних інтерв’ю: при проведенні глибинних інтерв’ю за попередньої  згоди респондента робиться запис всього інтерв’ю.
 • ·   Аудіовізуальний запис фокус-груп: йдеться про відео- і аудіозапис всієї дискусії. Цей запис робиться за попередньої згоди всіх учасників групової дискусії.

Соціодемографічні дані та спеціальні категорії персональних даних – це частина даних, які ми отримуємо під час проведення анкетних опитувань. Обробка цих даних необхідна для проведення аналізу дослідження. При підготовці масиву даних та аналізу даних контактні дані та записи відділяються від даних анкет і зберігаються окремо.

Для чого ми збираємо персональні дані?

Як вже було зазначено, збір персональних даних не є метою діяльності Центра. Наша робота полягає в дослідженні настроїв чеського суспільства, поглядів людей та публікації результатів дослідження в узагальненому вигляді. Весь збір персональних даних має чітку мету:

 • ·   З метою реалізації дослідження: рекрутинг респондентів для участі у фокус-групах та глибинних інтерв’ю, аналіз даних і записів, методологія досліджень та можливість обробки результатів дослідження за допомогою статистичних даних (відбувається на підставі наданої згоди даного респондента).
 • ·       Законний інтерес контролера: контроль якості даних та роботи інтерв’юерів, таким чином опрацьовуються контакти з респондентами та записи інтерв’ю, завдяки чому ми можемо визначити, чи інтерв’ю проводились правильно.
 • ·   Виплата винагороди за участь у дослідженні: передусім за участь у фокус-групах (групових дискусіях) або глибинному інтерв’ю (відбувається на підставі договору, укладеного з респондентом).

В контакт з персональними даними вступають уповноважені працівники Центру, а також наші інтерв’юери, оскільки саме вони збирають персональні дані. Кожний з наших інтерв’юерів підписує Етичний кодекс, в якому зобов'язується не надавати третім особам персональні дані або іншу інформацію про особу, з якою він проводив інтерв’ю. У випадку глибинних інтерв’ю та фокус-груп з деякими персональними даними стикаються особи, які роблять розшифровку записів, а також у фінальній стадії - замовник дослідження, якщо не йдеться про дослідження самого Центру. Про цей факт респонденти заздалегідь поінформовані, і всі особи, які розпоряджаються даними, зобов'язані використовувати ці дані виключно з дослідницькою метою і не опрацьовувати  персональну інформацію, яка там міститься.

Де ми отримуємо персональні дані?

Всі персональні дані ми отримуємо прямо від Вас, респондентів.

Яким чином і як довго ми зберігаємо персональні дані?

Всі персональні дані, отримані під час проведення дослідження, безпечно зберігаються, доступ до них мають лише уповноважені особи. В рамках нашої роботи ми намагаємось обмежити передачу персональних даних, тому ми не передаємо ці дані третім особам, і обробляємо їх шляхом анонімізації або з використанням псевдонімів. Винятком служать якісні типи досліджень, зокрема глибинні інтерв’ю та фокус-групи. Якщо під час проведення глибинного інтерв’ю або фокус-групи ми робимо аудіозапис або аудіовізувальний запис для третьої особи (замовнику дослідження), то про цей факт респонденти інформуються заздалегідь.

Зважаючи на те, що дані з анкетних опитувань ми опрацьовуємо виключно в анонімному вигляді або з використанням псевдонімів, персональні дані взагалі не включаються до масиву дослідницьких даних, або вони закодовані таким чином, щоб було неможливо ідентифікувати особу, яка брала участь в опитуванні. Якщо дані містять непряму ідентифікацію, вони обробляються лише з метою наукового дослідження, і лише в межах наданих інформованих згод. Ми також передаємо анонімні дані в Чеський соціально-науковий архів даних Інституту соціології АН ЧР, де після реєстрації до них отримує доступ експертна громадськість для реалізації наукових досліджень або з метою викладацької діяльності.

Контактні дані та записи респондентів зберігаються в Центрі, доступ до них мають лише уповноважені особи, ми зберігаємо їх лише протягом необхідного часу для контроля інтерв’юерів, себто протягом одного року. Після цього ці дані ліквідуються.

Ваші права

Центр опрацьовує персональні дані відповідно до чинного законодавства, згідно з яким Ви маєте певні права:

Право на інформацію

Кожна людина,  дані про яку ми збираємо, має право на отримання інформації про те, які саме дані і з якою метою вони збираються. Якщо хтось вважає, що з його персональними даними обходяться неправильно, він має право звернутися в Центр, Інститут соціології Академії наук ЧР або прямо в Управління захисту персональних даних.

Право на виправлення

Якщо Ви вважаєте, що ми про Вас збираємо неправильні або неповні дані, Ви маєте право їх доповнити або виправити. Слід зазначити, що Центр працює з персональними даними лише протягом необхідного часу (як правило, не довше 1 року), після чого дані ліквідуються.

Право на передавання персональних даних

Кожний респондент має право на те, щоб його персональні дані, які ми про нього збираємо, були передані йому або третій стороні за його власним вибором.

Право на відкликання згоди

Частина персональних даних, якими розпоряджається Центр, була отримана з прямою згодою респондента. Людина, яка надала цю згоду, має право будь-коли цю згоду відкликати. Важливо знати, що відкликання згоди не матиме будь-який вплив на опрацювання персональних даних, яке відбулася тоді, коли згода ще була дійсною.

У разі проведення досліджень за допомогою фокус-груп ми отримуємо згоду на опрацювання даних у рекрутингових анкетах. Однак слід зазначити, що якщо хтось відкликає свою згоду на це опрацювання, то ця особа не може бути учасником групової дискусії. Після завершення реалізації фокус-груп дані з рекрутингових анкет відразу ліквідуються.

Право на стирання  

Кожна особа має право вимагати стирання її персональних даних, якщо ці дані були зібрані або з ними розпоряджаються незаконно, або якщо вже немає потреби в цих даних для тієї цілі, з якою вони були надані. Після того, як Центр опрацює персональні дані з початково оголошеною метою, він їх видаляє самостійно.

Право на обмеження обробки

Якщо Ви вважаєте, що Ваші персональні дані опрацьовуються неправильно або незаконно, Ви можете заблокувати або обмежити їх використання.

Право на заперечення

Кожен має право заперечувати проти опрацювання своїх персональних даних. Якщо ми не доведемо, що існують серйозні причини для їх опрацювання, ми зобов’язані припинити їх використання.

Контактна інформація

Якщо Ви бажаєте отримати детальнішу інформацію про збір та опрацювання персональних даних, Ви можете звернутися прямо до нас.

Центр досліджень громадської думки

Інститут соціології Академії наук ЧР

Вул. Їлська 1,110 00 Прага 1 (Jilská 1, 110 00 Praha 1)

ІН 68378025

Електронна пошта: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Тел.: 776 353 715

Якщо Ви захочете скористатись якимось із Ваших прав, Ви можете звернутися до співробітника з питань захисту персональних даних:

ТОВ «JUSTITIA LEGAL PARTNERS»

Адвокатське бюро, зареєстроване в Чеській асоціації адвокатів і в Міському суді м. Прага, номер справи C 276372

Юридична адреса: вул. Путова 1219/3, Прага 1 – Нове місто, ПІ 110 00 (Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00)

ІН 06115071

Електронна пошта: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Тел.: +420 778 088 818 або +420 778 088 848

Електронна скринька для обміну офіційними документами: yhzi6a3

Інформацію щодо захисту персональних даних можна знайти також на веб-сайті https://gdpr.soc.cas.cz/

Декларація про опрацювання персональних даних згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних та вільний рух цих даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (далі – «Регламент ЄС»).

Центр дослідження громадської думки Інституту соціології Академії наук ЧР (Центр), юридична адреса: вул. Їлська 361/1, Прага 1 – Старе Місто, ПІ 110 00 (Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00), ІН 68378025, заявляє, що всі персональні дані, які він обрабовує з метою реалізації дослідження громадської думки та соціологічних досліджень, вважаються суворо конфіденційними, і ці дані опрацьовуються у відповідності до чинного законодавства в області захисту персональних даних.  Відповідно до статті 12 Регламенту ЄС Центр Вас у цей спосіб інформує про опрацювання Ваших персональних даних та про Ваші права.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: