Za předpokladu, že ns15 03 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

  • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v březnu 2015

    NS15_03 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2015 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní a dolní komora Parlamentu ČR,...

    https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1868-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-breznu-2015
  • Stranické preference a volební model v březnu 2015

    V šetření realizovaném v březnu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

    https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1867-stranicke-preference-a-volebni-model-v-breznu-2015

1 nalezených - 2 z 2