Za předpokladu, že ns 1106 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

  • Spokojenost s oblastmi sociální politiky, zdravotnictví a školství

    V červnu 2011 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka týkající se spokojenosti se stavem některých oblastí v České republice. Oslovení občané odpovídali také na otázku, zda je v hodnocených oblastech potřeba provést reformy....

    https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1622-spokojenost-s-oblastmi-socialni-politiky-zdravotnictvi-a-skolstvi

1 nalezených - 1 z 1