Za předpokladu, že ns 1111 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

  NS_1111 V listopadu 2011 byly do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se sociální politiky. Byly zjišťovány názory na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky a také na to, jak se vláda stará o sociální situaci...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1607-hodnoceni-vydaju-statu-ve-vybranych-oblastech-socialni-politiky
 • Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR

  NS_1111 V listopadu 2011 byly do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se sociální politiky. Konkrétně byly zjišťovány názory na to, zda je sociální zabezpečení záležitostí státu či jednotlivce, na adresnost či plošnost dávek a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1609-nazory-obcanu-na-socialni-zabezpeceni-v-cr
 • Role můžů a žen - listopad 2011

  Centrum pro výzkum veřejného mínění se v listopadovém šetření zabývalo rolemi mužů a žen. Respondenti odpovídali na otázky ohledně rozdělení činností v rodině mezi muže a ženu a vyjadřovali se k vybraným ukazatelům úspěšnosti mužů a žen. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1610-role-muzu-a-zen-listopad-2011
 • Rodinné hodnoty a postoje k manželství - listopad 2011

  Během listopadu 2011 CVVM realizovalo výzkum rodinných hodnot a postojů k manželství. Respondenti odpovídali na otázky, jak je pro ně v životě důležité mít děti, partnera a oženit se/vdát se. Hodnocena byla také důležitost dalších životních cílů...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1345-rodinne-hodnoty-a-postoje-k-manzelstvi-listopad-2011
 • Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice - listopad 2011

  NS_1111 V listopadu 2011 byly po roce opět zjišťovány názory veřejnosti na oblast rodinné politiky. Dotazovali jsme se, nakolik se podle občanů vláda stará o sociální situaci rodin s dětmi, jaké jsou jejich názory na různá opatření týkající se těchto...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1664-nazory-obcanu-na-vybrana-opatreni-v-rodinne-politice-listopad-2011
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – listopad 2011

  NS_1111 V rámci listopadového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky na hodnocení současné ekonomické situace v České republice a životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1659-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-listopad-2011
 • Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – listopad 2011

  NS_1111 V listopadu CVVM položilo respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od roku 2008 je pak tento výběr doplněn o některé další státy...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1658-obcane-o-vztazich-cr-s-nekterymi-zememi-listopad-2011
 • Občané o Libyi – listopad 2011

  NS_1111 V pravidelném listopadovém šetření v rámci projektu Naše společnost Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zkoumalo, jak čeští občané pohlížejí na dění a situaci v Libyi. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1648-obcane-o-libyi-listopad-2011
 • Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – listopad 2011

  NS_1111 V listopadovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1642-duvera-vybranym-politikum-v-mezinarodnim-kontextu-listopad-2011

1 nalezených - 9 z 9