Za předpokladu, že ns 1204 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Názory veřejnosti na Evropskou unii - duben 2012

  NS_1204 V dubnu 2012 bylo v pravidelném šetření Naše společnost zkoumáno téma Evropské unie. Byla zjišťována spokojenost s členstvím v Evropské unii, měřena hloubka vztahu prostřednictvím pocitu hrdosti na příslušnost k unii a frekvenci takového...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1507-nazory-verejnosti-na-evropskou-unii
 • Hodnocení životních podmínek v místě bydliště – duben 2012

  NS_1204 V dubnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění vyjadřovali oslovení občané spokojenost s životem v místě svého bydliště obecně a dále s vybranými životními podmínkami ve svém bydlišti. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1554-hodnoceni-zivotnich-podminek-v-miste-bydliste-duben-2012
 • Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2012

  V rámci svého dubnového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, věnovalo se i stávajícím možnostem, které Romové mají v rámci většinové české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1552-romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-duben-2012
 • Prospěšnost evropské integrace a sjednocení předpisů v různých oblastech

  Součástí dubnového šetření CVVM byla baterie otázek týkající se prospěšnosti či škodlivosti evropské integrace v oblastech hospodářství, politiky, kultury, obrany a ekologie. Nově byla položena také baterie otázek k tématu prospěšnosti či škodlivosti...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1551-prospesnost-evropske-integrace-a-sjednoceni-predpisu-v-ruznych-oblastech
 • Dopady členství v EU na ČR – duben 2012

  NS_1204 Ve svém dubnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo hodnocení členství České republiky v Evropské unii. Respondenti byli požádáni o zhodnocení kladných a záporných stránek členství ČR v Unii a rovněž o posouzení dopadu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1550-dopady-clenstvi-v-eu-na-cr-duben-2012
 • Názory obyvatel na integraci Evropské unie

  NS_1204 V dubnu 2012 jsme v rámci pravidelného šetření Naše společnost zjišťovali názory veřejnosti na míru integrace EU a roli ČR v tomto procesu. Obě otázky ukázaly různorodost názorů veřejnosti na tuto problematiku. Dále jsme se také ptali na důvěru...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1549-nazory-obyvatel-na-integraci-evropske-unie
 • Důvěra institucím EU a organizacím OSN a NATO

  NS_1204 Do svého dubnového šetření CVVM zařadilo otázky týkající se důvěry občanů v instituce Evropské unie. Kromě důvěry v Evropskou unii jako celek byla předmětem dotazování důvěra občanů Evropské komisi, Evropskému parlamentu, předsedovi Evropské...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1548-duvera-institucim-eu-a-organizacim-osn-a-nato
 • Občané o přijetí eura – duben 2012

  NS_1204 V pravidelném dubnovém šetření v rámci projektu Naše společnost Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zkoumalo postoje české veřejnosti k přijetí eura jako české měny. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1547-obcane-o-prijeti-eura-duben-2012
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2012

  NS_1204 V rámci dubnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1546-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-duben-2012

1 nalezených - 9 z 9