Za předpokladu, že ns 1206 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – léto 2012

  NS_1206 V červnu 2012 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v červenci realizován též v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1188-hodnoceni-ekonomicke-situace-a-materialnich-zivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-leto-2012
 • Ochota přijmout zaměstnání – červen 2012

  NS_1206 V rámci červnového výzkumu položilo CVVM respondentům otázku, zda by v případě nezaměstnanosti přijali zaměstnání vyžadující jisté ústupky. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1506-ochota-prijmout-zamestnani-cerven-2012
 • Prestiž povolání - červen 2012

  NS_1206 Do červnového výzkumu zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění otázku zjišťující, jakou prestiž mají vybraná povolání u české veřejnosti. Respondentům byl předložen seznam šestadvaceti nejrůznějších profesí, kterým měli dotázaní přiřadit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1505-prestiz-povolani-cerven-2012
 • Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání – červen 2012

  Do červnového šetření CVVM byly zařazeny otázky týkající se vztahu pracujících k zaměstnání. Na jednu stranu se šetření zajímalo o spokojenost se zaměstnáním, o vnímání atmosféry na pracovišti a o subjektivní hodnocení přiměřenosti výše příjmu. Na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1542-spokojenost-se-zamestnanim-a-zmena-zamestnani-cerven-2012
 • Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2012

  NS_1206 V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Součástí bloku otázek byly otázky mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na důvod nezaměstnanosti a na obtížnost nalezení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1581-ceska-verejnost-o-nezamestnanosti-cerven-2012
 • Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života – červen 2012

  V červnu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky hodnotili, jak jsou spokojeni se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. Ve výzkumu bylo zahrnuto 29...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/1580-spokojenost-se-stavem-ve-vybranych-oblastech-verejneho-zivota-cerven-2012
 • Hodnocení krajských samospráv – červen 2012

  NS_1206 Do svého červnového šetření CVVM zařadilo téma hodnocení činnosti krajských samospráv. Zjišťováno bylo, jak jsou občané spokojeni s činností Rady kraje během posledního volebního období, zda se cítí být dostatečně informováni o tom, co se děje...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1579-hodnoceni-krajskych-samosprav-cerven-2012
 • Důvěra vrcholným politikům

  NS_1206 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v červnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména devětadvaceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1577-duvera-vrcholnym-politikum3
 • Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2012

  NS_1206 V červnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění známkovali občané České republiky činnost politických stran a institucí. Použita byla školní klasifikace, kde nejlepší známkou je jednička, nejhorší pětka. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1576-hodnoceni-cinnosti-politickych-stran-a-vybranych-instituci-cerven-2012
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2012

  NS_1206 V rámci červnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo svým respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1575-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-cerven-2012

1 nalezených - 10 z 10