Za předpokladu, že ns 1209 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

  NS_1209 Tato tisková zpráva přináší základní výsledky o vnímání piva, vína a lihovin s ohledem na jejich tradici v české společnosti a o místě, jaké zaujímají v každodenním životě lidí z hlediska míry a frekvence jejich konzumace. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1538-pivo-vino-a-lihoviny-v-ceske-spolecnosti-v-roce-2012
 • Radler na českém pivním trhu v roce 2012

  V rámci projektu Hospody a pivo v české společnosti byly zařazeny také otázky s tematikou radlerů, neboli nápojů kombinujících pivo a ovocné šťávy. Tato tisková zpráva přináší základní výsledky o jejich konzumaci i postojích, jaké k nim česká veřejnost...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1537-radler-na-ceskem-pivnim-trhu-v-roce-2012
 • Výběr piva českými konzumenty v roce 2012

  V této tiskové zprávě jsou uvedeny základní výsledky otázek na preferenci určité značky piva, míru rozhodování mezi známými a neznámými značkami, zohledňování regionálních aspektů a na roli vybraných parametrů při výběru piva. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1536-vyber-piva-ceskymi-konzumenty-v-roce-2012
 • Pivo v české společnosti v roce 2012

  NS_1209 Tato tisková zpráva přináší základní výsledky o vývoji konzumace piva, o postavení nealkoholického piva, postojích české veřejnosti k vysoké spotřebě piva v České republice a o očekáváních týkajících se budoucnosti českého piva a pivovarnictví....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1535-pivo-v-ceske-spolecnosti-v-roce-2012
 • Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na různých typech škol - září 2012

  NS_1209 V září 2012 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkající se vzdělávání. Byly zjišťovány názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na vybraných typech škol a také veřejné mínění o rozvoji klíčových schopností na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1533-nazory-ceske-verejnosti-na-uroven-vzdelavani-na-ruznych-typech-skol-zari-2012
 • Politická orientace českých občanů a názory na členství v politických stranách – září 2012

  NS_1209 Součástí zářijového šetření CVVM bylo několik otázek zaměřených na obecnou politickou orientaci občanů a na jejich názory na to, proč lidé vstupují do politických stran. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1528-politicka-orientace-ceskych-obcanu-a-nazory-na-clenstvi-v-politickych-stranach-zari-2012
 • Názor veřejnosti na roli církví ve společnosti a na navrácení církevního majetku - září 2012

  NS_1209 Do svého zářijového šetření CVVM zařadilo otázku zjišťující názor na roli církví ve společnosti a širší blok otázek týkajících se tématu navrácení církevního majetku. Předkládaná obsáhlejší tisková zpráva na jednu stranu přináší obecnou...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1525-nazor-verejnosti-na-roli-cirkvi-ve-spolecnosti-a-na-navraceni-cirkevniho-majetku
 • Důvěra některým institucím veřejného života – září 2012

  NS_1209 Součástí zářijového šetření veřejného mínění CVVM byla otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce: armádu, policii, soudy, rádio, televizi, tisk, neziskové organizace, banky, odbory a církve. Právě u důvěry v církve došlo...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1524-duvera-nekterym-institucim-verejneho-zivota-zari-2012
 • Občané o možnostech dosažení vzdělání a školném – září 2012

  NS_1209 V rámci zářijového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo svým respondentům několik otázek týkajících se problematiky vzdělání a školství. Výzkum kromě jiného zjišťoval, jak občané vnímají otevřenost...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1516-obcane-o-moznostech-dosazeni-vzdelani-a-skolnem-zari-2012
 • Hodnocení vlastního vzdělání – září 2012

  NS_1209 Do zářijového šetření CVVM byl zařazen blok otázek týkajících se názoru na situaci v oblasti vzdělávání. Tisková zpráva prezentuje, jak občané hodnotí přínos svého vlastního školního vzdělávání a přípravy na výkon profese. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1515-hodnoceni-vlastniho-vzdelani-zari-2012
 • Názory občanů na státní maturitu – září 2012

  NS_1209 V září 2012 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se školství. Mezi nimi byly i ty zjišťující zájem o dění v souvislosti s konáním státní maturity v letošním roce, postoj k myšlence státní maturity jako obecnému konceptu a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1514-nazory-obcanu-na-statni-maturitu-zari-2012
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2012

  NS_1209 V rámci zářijového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo svým respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1513-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-zari-2012
 • Stranické preference a volební model v září 2012

  V šetření realizovaném v září CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1510-stranicke-preference-a-volebni-model-v-zari-2012

1 nalezených - 13 z 13