Za předpokladu, že ns 1212 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během roku 2012

  NS_1212 V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění hodnotili občané České republiky vývoj situace ve vybraných oblastech veřejného života během uplynulého roku 2012. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1494-hodnoceni-vyvoje-vybranych-oblasti-verejneho-zivota-behem-roku-2012
 • Česká veřejnost o zdravotnictví – prosinec 2012

  NS_1212 V prosinci 2012 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V rámci něj byla zjišťována spokojenost se zdravotním systémem v ČR a názory na problematičnost jednotlivých oblastí zdravotnictví....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1493-ceska-verejnost-o-zdravotnictvi-prosinec-2012
 • Názor na důchodový systém a jeho reformu – prosinec 2012

  NS_1212 Do prosincového šetření CVVM byl zařazen blok otázek týkajících se názorů na důchodový systém v ČR. Tato tisková zpráva prezentuje souhrnnější analýzu toho, jak se občané staví k současnému důchodovému systému a k možnosti jeho reformy. Na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1490-nazor-na-duchodovy-system-a-jeho-reformu-prosinec-2012
 • Spokojenost s životem – prosinec 2012

  V rámci prosincového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše nespokojen,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1486-spokojenost-s-zivotem-prosinec-2012
 • Češi a spoření na důchod – prosinec 2012

  NS_1212 Do prosincového šetření CVVM byl zařazen blok otázek týkajících se názorů na důchodový systém v ČR a jeho případnou změnu. Vybrané části respondentů, kteří zatím nepobírají důchod, jsme se ptali, zda si formou spoření nebo investic odkládají na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1485-cesi-a-sporeni-na-duchod-prosinec-2012
 • Názory občanů na zdravotní péči v ČR – prosinec 2012

  NS_1212 V prosinci 2012 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost jako každý rok zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví a zdravotní péče. V rámci něj byla zjišťována spokojenost s lékařskou péčí, mínění o vývoji kvality zdravotní péče v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1483-nazory-obcanu-na-zdravotni-peci-v-cr-prosinec-2012
 • Občané o důchodovém systému – prosinec 2012

  NS_1212 V rámci svého prosincového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zaměřilo na některé otázky spojené s důchodovým systémem a reformou penzí. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1482-obcane-o-duchodovem-systemu-prosinec-2012
 • Názory obyvatel na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření – prosinec 2012

  NS_1212 V prosinci 2012 byl opět po roce do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví a zdravotní péče. V rámci něj byly zjišťovány názory na jednotlivé typy existujících poplatků a na jiná zvažovaná úsporná...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1180-nazory-obyvatel-na-poplatky-ve-zdravotnictvi-a-jina-vybrana-opatreni-prosinec-2012
 • Důvěra vrcholným politikům

  NS_1212 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v prosincovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména čtyřiadvaceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1481-duvera-vrcholnym-politikum2
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v prosinci 2012

  NS_1212 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2012 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly tradičně zařazeny obě komory Parlamentu ČR, vláda,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1478-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-prosinci-2012
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2012

  NS_1212 V rámci svého prosincového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1477-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-prosinec-2012
 • Podpora prezidentských kandidátů v prosinci 2012

  NS_1212 V rámci prosincového šetření CVVM byla zjišťována podpora jednotlivým prezidenstkým kandidátům. V tiskové zprávě jsou publikovány tři odlišné typy informací: deklarovaná volební účast v přímé volbě prezidenta, volební rozhodování těch, kteří se...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1475-podpora-prezidentskych-kandidatu-v-prosinci-2
 • Stranické preference a volební model v prosinci 2012

  V šetření realizovaném v prosinci CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1473-stranicke-preference-a-volebni-model-v-prosinci-2012

1 nalezených - 13 z 13