Za předpokladu, že ns 1301 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – leden 2013

  NS_1301 V lednu 2013 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v lednu realizován též v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1448-hodnoceni-ekonomicke-situace-a-materialnich-zivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-leden-2013
 • Názory obyvatel na přijatelnost půjček - leden 2013

  NS_1301 V lednu roku 2013 jsme v rámci pravidelného výzkumu Naše společnost zjišťovali názory obyvatel na zadlužování běžných lidí v různých oblastech. Dále jsme zkoumali obecný postoj k vytváření si finanční rezervy na nečekané výdaje a obtíže se...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicke-ostatni/1502-nazory-obyvatel-na-prijatelnost-pujcek-leden-2013
 • Názor na zadlužení obyvatel a státu - leden 2013

  NS_1301 V lednu 2013 byly do pravidelného šetření CVVM zařazeny otázky týkající se dluhů. Zjišťován byl jednak názor na míru zadlužení občanů ČR, jednak názor na míru zadlužení České republiky jako státu. Vzhledem k oběma těmto oblastem pak byla...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicke-ostatni/1498-nazor-na-zadluzeni-obyvatel-a-statu-leden-2013
 • Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života – leden 2013

  V lednu letošního roku zařadilo CVVM do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky hodnotili, jak jsou spokojeni se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. Ve výzkumu bylo zahrnuto 29 různých oblastí. Dlouhodobě jsou...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/1497-spokojenost-se-stavem-ve-vybranych-oblastech-verejneho-zivota-leden-2013
 • NATO z pohledu české veřejnosti - leden 2013

  NS_1301 V lednu 2013 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se Severoatlantické aliance NATO, její potřebnosti jako vojenskopolitické organizace a vlivu, který má existence a jednání NATO na bezpečnost svých členů, na vztahy uvnitř a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1496-nato-z-pohledu-ceske-verejnosti-leden-2013
 • Občané o členství v NATO a obraně ČR – leden 2013

  NS_1301 V lednu 2013 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se NATO a obrany státu. Zkoumána byla spokojenost s členstvím ČR v NATO, mínění o důsledcích tohoto členství a pomocí výroků byly také zjišťovány názory na obranu státu....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1495-obcane-o-clenstvi-v-nato-a-obrane-cr-leden-2013
 • Inflace a reálné příjmy domácnosti očima veřejnosti – leden 2013

  NS_1301 Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1492-inflace-a-realne-prijmy-domacnosti-ocima-verejnosti-leden-2013
 • Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí – leden 2013

  NS_1301 Od roku 1997 v našich šetřeních opakovaně sledujeme, jak veřejnost vnímá hospodářskou úroveň České republiky, a to prostřednictvím otázky, která zároveň umožňuje toto hodnocení zasadit do kontextu vnímání hospodářské úrovně dalších devíti...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1489-hospodarska-uroven-cr-v-kontextu-jinych-zemi-leden-2013
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2013

  NS_1301 V rámci lednového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice, výhledu jejího vývoje v nejbližší budoucnosti a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1487-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-leden-2013
 • Stranické preference a volební model v lednu 2013

  V šetření realizovaném v lednu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1484-stranicke-preference-a-volebni-model-v-lednu-2013

1 nalezených - 10 z 10