Za předpokladu, že ns 1302 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2013

  NS_1302 Do únorového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla zařazena otázka zjišťující, ve kterých případech by se měli podle účastníků výzkumu na rozhodování podílet volení zástupci a ve kterých přímo občané. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1447-nazory-na-podileni-se-obcanu-na-rozhodovani-unor-2013
 • Občané o svých možnostech ovlivňovat veřejné dění– únor 2013

  NS_1302 V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo na názory občanů ohledně jejich možností ovlivňovat veřejné dění, konkrétně pak problémům ve společnosti, v obci, ve státě a možnosti dosažení oprávněných...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1445-obcane-o-svych-moznostech-ovlivnovat-verejne-deni-unor-2013
 • Zájem o politiku a názory občanů na možnosti ovlivnit legislativní proces – únor 2013

  Součástí únorového dotazníku CVVM byly otázky, které zkoumaly zájem českých občanů o politické dění doma i ve světě a názory na některé možnosti, jak mohou lidé ovlivňovat veřejné dění, respektive prosazovat změnu zákona. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1442-zajem-o-politiku-a-nazory-obcanu-na-moznosti-ovlivnit-legislativni-proces-unor-2013
 • Hodnocení vlády Petra Nečase – únor 2013

  NS_1302 V únorovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení současné vlády pod vedením Petra Nečase. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1441-hodnoceni-vlady-petra-necase-unor-2013
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2013

  NS_1302 V rámci svého únorového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1439-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-unor-2013
 • Občané o fungování politického systému – únor 2013

  NS_1302 V únorovém šetření CVVM zjišťovalo názory na politický systém v ČR. Položené otázky se týkaly spokojenosti s fungováním demokracie, hodnocení demokracie jako způsobu vlády, rovnoprávnosti a spravedlnosti v přístupu k občanům a hodnocení vývoje...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1553-obcane-o-fungovani-politickeho-systemu-unor-2013
 • Mínění o motivech vstupu do politiky a o zájmu politiků o názory obyčejných lidí – únor 2013

  NS_1302 V únoru 2013 byly v rámci bloku o občanské angažovanosti a participaci na veřejném životě pokládány otázky mapující mínění občanů o motivech pro vstup do politiky a o tom, kolik politiků se zajímá, co si myslí obyčejní lidé. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1458-mineni-o-motivech-vstupu-do-politiky-a-o-zajmu-politiku-o-nazory-obycejnych-lidi-unor-2013

1 nalezených - 7 z 7