Za předpokladu, že ns 1303 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2013

  NS_1303 V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, do jaké míry česká veřejnost od cizinců dlouhodobě nebo trvale žijících v ČR očekává, že se přizpůsobí životnímu stylu a zvyklostem zde. Ptali jsme se také, nakolik mají...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1420-postoje-ceske-verejnosti-k-cizincum-brezen-2013
 • Vliv na politické rozhodování – březen 2013

  V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory veřejnosti na to, do jaké míry různé skupiny obyvatel a další faktory ovlivňují rozhodování politiků . Největší vliv na rozhodování politiků je občany...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1419-vliv-na-politicke-rozhodovani-brezen-2013
 • Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2013

  NS_1303 V březnu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak obyvatelé ČR hodnotí politickou kulturu veřejně činných lidí, tedy to, jak mezi sebou jednají, jak na veřejnosti vystupují a jak informují o problémech. V této souvislosti byla...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/1417-politicka-kultura-verejne-cinnych-lidi-brezen-2013
 • Naléhavost zabývání se oblastmi veřejného života – březen 2013

  NS_1303 V březnu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svého pravidelného výzkumu otázku, v níž obyvatelé České republiky hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1414-nalehavost-zabyvani-se-oblastmi-verejneho-zivota-brezen-2013
 • Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – březen 2013

  NS_1303 Do březnového šetření CVVM byly zařazeny otázky týkající se tématu korupce. Zjišťován byl názor občanů na rozšířenost braní úplatků mezi veřejnými činiteli a názor na míru korupce v různých institucích a oblastech veřejného života. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1412-nazor-na-rozsirenost-a-miru-korupce-u-verejnych-cinitelu-a-instituci-brezen-2013
 • Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců – březen 2013

  NS_1303 V rámci svého březnového šetření CVVM zkoumalo názory české veřejnosti na to, jak by se mělo přistupovat k zaměstnávání cizinců. Konkrétně šetření zjišťovalo obecný postoj občanů k zaměstnávání cizinců a dále i některé dílčí názory na tuto...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1457-postoje-ceske-verejnosti-k-zamestnavani-cizincu-brezen-2013
 • Názory občanů na přínos cizinců pro ČR – březen 2013

  NS_1303 V březnu 2013 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky zjišťující postoje české veřejnosti k cizincům žijícím v České republice. V rámci tohoto bloku bylo nejprve zkoumáno, zda občané jiných národností, kteří se sem v nedávné době...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1456-nazory-obcanu-na-prinos-cizincu-pro-cr-brezen-2013
 • Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2013

  NS_1303 V březnu 2013 CVVM v rámci svého šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány postoje k tomu, zda je cizinců žijících v ČR příliš mnoho či nikoli, zda by cizinci...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1455-nazory-verejnosti-na-usazovani-cizincu-v-cr-brezen-2013
 • Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2013

  V březnu 2013 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 16 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v tomto případě slouží...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1454-vztah-cechu-k-narodnostnim-skupinam-zijicim-v-cr-brezen-2013
 • Hodnocení působení Václava Klause v prezidentském úřadě

  NS_1303 Ve svém březnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení činnosti Václava Klause v prezidentském úřadě. Mínění obyvatel o působení minulého prezidenta bylo v pravidelných výzkumech Naše...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1453-hodnoceni-pusobeni-vaclava-klause-v-prezidentskem-urade
 • Morálka politiků a důvody pro jejich odstoupení z funkce – březen 2013

  NS_1303 V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory, jak přísně by podle občanů měla být posuzována morálka politiků a podle jakých kritérií by mělo být posuzováno jejich jednání. Další blok otázek byl...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1452-moralka-politiku-a-duvody-pro-jejich-odstoupeni-z-funkce-brezen-2013
 • Občané o ústavních pravomocích prezidenta - březen 2013

  NS_1303 CVVM v březnovém šetření zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky. Tématem otázek byl jak obecný názor na rozsah ústavních pravomocí prezidenta, tak názory na některé konkrétní pravomoci, jakými jsou...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1450-obcane-o-ustavnich-pravomocich-prezidenta-brezen-2013
 • Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

  NS_1303 V březnovém šetření CVVM položilo otázky týkající se postojů k úřadu prezidenta České republiky. Zjišťováno bylo mínění o způsobu volby prezidenta, jeho poměru k politice, vztahu k vládě a jejímu jmenování, ale také názor občanů na postavení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1449-postoje-obcanu-k-prezidentskemu-uradu-brezen-2013
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2013

  NS_1303 V rámci svého březnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1446-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-brezen-2013
 • Důvěra některým institucím veřejného života – březen 2013

  NS_1303 V březnu byla součástí šetření veřejného mínění CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1444-duvera-nekterym-institucim-verejneho-zivota-brezen-2013
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v březnu 2013

  NS_1303 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2013 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny obě komory Parlamentu ČR, vláda, krajská...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1443-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-breznu-2013
 • Stranické preference a volební model v březnu 2013

  V šetření realizovaném v březnu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1440-stranicke-preference-a-volebni-model-v-breznu-2013

1 nalezených - 17 z 17