Za předpokladu, že ns 1304 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Názory na uspořádání společnosti a sociální soudržnost – duben 2013

  NS_1304 V tomto roce jsme v dubnu do dotazníku zařadili řadu otázek, které se buď bezprostředně, nebo zprostředkovaně týkaly sociální soudržnosti společnosti. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1430-nazory-na-usporadani-spolecnosti-a-socialni-soudrznost-duben-2013
 • Důvěra stranickým představitelům

  NS_1304 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v dubnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména třiceti čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1427-duvera-stranickym-predstavitelum3
 • Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2013

  V rámci svého dubnového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, věnovalo se i stávajícím možnostem, které Romové mají v rámci většinové české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1426-romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-duben-2013
 • Hodnocení dopadů členství v EU – duben 2013

  NS_1304 Ve svém dubnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo hodnocení členství České republiky v Evropské unii. Respondenti byli požádáni o posouzení dopadu členství v EU jednak na svou vlastní životní úroveň a také na vybrané...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1424-hodnoceni-dopadu-clenstvi-v-eu-duben-2013
 • Hodnocení životních podmínek v místě bydliště – duben 2013

  NS_1304 V dubnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění vyjadřovali oslovení občané spokojenost s životem v místě svého bydliště obecně a dále s vybranými životními podmínkami ve svém bydlišti. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1423-hodnoceni-zivotnich-podminek-v-miste-bydliste-duben-2013
 • Hodnocení evropské integrace – duben 2013

  NS_1304 Součástí dubnového šetření CVVM bylo téma evropské integrace. V rámci šetření jsme dotazovali dvě baterie otázek. První baterie zjišťovala názor na to, zda se v Evropské unii uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1422-hodnoceni-evropske-integrace-duben-2013
 • Názory veřejnosti na členství v Evropské unii – duben 2013

  NS_1304 V dubnu 2013 bylo v pravidelném šetření Naše společnost zkoumáno téma Evropské unie. Tato zpráva přináší informace o spokojenosti s členstvím v Evropské unii, o pocitech hrdosti na příslušnost k ní u obyvatel České republiky a také o jejich...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1421-nazory-verejnosti-na-clenstvi-v-evropske-unii-duben-2013
 • Důvěra institucím EU a organizacím OSN a NATO – duben 2013

  NS_1304 Do svého dubnového šetření CVVM zařadilo otázky týkající se důvěry občanů v instituce Evropské unie. Kromě důvěry v Evropskou unii jako celek byla předmětem dotazování důvěra občanů Evropské komisi, Evropskému parlamentu, předsedovi Evropské...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1418-duvera-institucim-eu-a-organizacim-osn-a-nato-duben-2013
 • Občané o přijetí eura – duben 2013

  NS_1304 V pravidelném dubnovém šetření v rámci projektu Naše společnost Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zkoumalo postoje české veřejnosti k přijetí eura jako české měny. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1416-obcane-o-prijeti-eura-duben-2013
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2013

  NS_1304 V rámci svého dubnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1415-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-duben-2013
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v dubnu 2013

  NS_1304 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v dubnu 2013 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny obě komory Parlamentu ČR, prezident, vláda,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1413-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-dubnu-2013
 • Stranické preference a volební model v dubnu 2013

  V šetření realizovaném v dubnu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1411-stranicke-preference-a-volebni-model-v-dubnu-2013

1 nalezených - 12 z 12