Za předpokladu, že ns 1309 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013

  NS_1309 V září 2013 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., opět položilo respondentům vybrané otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tisková zpráva přináší výsledky otázek zjišťujících...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1351-informovanost-ceske-verejnosti-o-pivu-a-jeho-hodnoceni-v-roce-2013
 • Pivní mixy v kontextu české pivní kultury v roce 2013

  NS_1309 V rámci výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004 zařadilo v září 2013 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého šetření opakovaně také otázky týkající se míchaných nápojů na bázi piva, tedy tzv. pivních mixů. V této...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1350-pivni-mixy-v-kontextu-ceske-pivni-kultury-v-roce-2013
 • Výběr piva českými konzumenty v roce 2013

  V září 2013 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., opět položilo respondentům vybrané otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva uvádí základní výsledky otázek zaměřených...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1670-vyber-piva-ceskymi-konzumenty-v-roce-2013
 • Pivo v české společnosti v roce 2013

  NS_1309 V září 2013 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., opět položilo respondentům vybrané otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato zpráva přináší základní údaje o podílu konzumentů...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1366-pivo-v-ceske-spolecnosti-v-roce-2013
 • Spokojenost s životem – září 2013

  V rámci zářijového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše nespokojen, velmi...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1405-spokojenost-s-zivotem-zari-2013
 • Postoje k politickým stranám – září 2013

  NS_1309 V září 2013 byly v rámci pravidelného šetření CVVM Naše společnost zkoumány názory občanů na politické strany a jejich roli ve společnosti a v politickém procesu. Více než čtyři pětiny dotázaných se domnívají, že politické strany se zajímají o...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1404-postoje-k-politickym-stranam-zari-2013
 • Politická orientace českých občanů – září 2013

  NS_1309 Součástí zářijového šetření CVVM bylo několik otázek zaměřených na obecnou politickou orientaci občanů. Výzkum zjišťoval, ke kterým ideologickým proudům se občané cítí být blízko, a dále zkoumal jejich názory na některé základní otázky, v nichž...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1407-politicka-orientace-ceskych-obcanu-zari-2013
 • Image politických stran – září 2013

  NS_1309 V září 2013 CVVM zjišťovalo názory na působení jednotlivých stran. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, nakolik jsou politické strany zárukou demokratických poměrů, jakož i právního řádu a bezpečnosti občanů, do jaké míry jsou schopny obhajovat...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1408-image-politickych-stran-zari-2013
 • Hodnocení členství v EU a postoj k euru v středoevropském srovnání – léto 2013

  NS_1309 V první polovině září 2013 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí členství ČR v Evropské unii a jeho prospěšnost a jak se dívají na přijetí eura jako měny v ČR. Pod zastřešením CEORG byly výzkumy na toto téma v průběhu června a července...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1409-hodnoceni-clenstvi-v-eu-a-postoj-k-euru-v-stredoevropskem-srovnani-leto-2013
 • Občané o úrovni vzdělávání, možnostech jeho dosažení a školném - září 2013

  NS_1309 V září 2013 byl do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazen blok tří otázek týkajících se vzdělávání. Otázky zjišťovaly názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na vybraných typech škol, hodnocení otevřenosti vzdělávacího systému z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1370-obcane-o-urovni-vzdelavani-moznostech-jeho-dosazeni-a-skolnem-zari-2013
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2013

  NS_1309 V rámci svého zářijového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1371-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-zari-2013
 • Důvěra některým institucím veřejného života - září 2013

  NS_1309 V březnu byla součástí šetření veřejného mínění CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1403-duvera-nekterym-institucim-verejneho-zivota-zari-2013
 • Česká veřejnost o předčasných volbách – září 2013

  NS_1309 V zářijovém šetření se CVVM zabývalo nadcházejícími předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny. Konkrétně v šetření zjišťovalo, zda občané souhlasí nebo nesouhlasí s rozpuštěním sněmovny a vypsáním předčasných voleb, a následně na baterii...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1402-ceska-verejnost-o-predcasnych-volbach-zari-2013
 • Důvěra vybraným politikům

  NS_1309 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména dvaatřiceti čelných ústavních a stranických činitelů. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1401-duvera-vybranym-politikum
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v září 2013

  NS_1309 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2013 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní komora Parlamentu ČR, prezident, vláda,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1400-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-zari-2013
 • Stranické preference a volební model v září 2013

  V šetření realizovaném v září CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1399-stranicke-preference-a-volebni-model-v-zari-2013

1 nalezených - 16 z 16