Za předpokladu, že ns 1311 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Změny v důchodovém systému z pohledu veřejnosti – listopad 2013

  V rámci svého listopadového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zaměřilo na některé otázky spojené s důchodovým systémem a reformou penzí. V rámci tohoto tematického bloku respondenti odpovídali na otázku, zda je či není...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1651-zmeny-v-duchodovem-systemu-z-pohledu-verejnosti-listopad-2013
 • Češi a spoření na důchod – listopad 2013

  NS_1311 Do listopadového šetření CVVM byl zařazen blok otázek týkajících se názorů na důchodový systém v ČR a jeho případnou změnu. Vybrané části respondentů, kteří zatím nepobírají důchod, jsme se ptali, zda si formou spoření nebo investic odkládají...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1652-cesi-a-sporeni-na-duchod-listopad-2013
 • Občané o důchodovém systému – listopad 2013

  NS_1311 V rámci svého listopadového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zaměřilo na některé otázky spojené s důchodovým systémem a reformou penzí. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1632-obcane-o-duchodovem-systemu-listopad-2013
 • Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice – listopad 2013

  NS_1311 Do svého listopadového šetření CVVM zařadilo otázky týkající se tématu rodinné politiky. Ptali jsme se, nakolik se podle občanů vláda stará o sociální situaci rodin s dětmi. Následně jsme pak zjišťovali názor na konkrétní opatření, jež v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1663-nazory-obcanu-na-vybrana-opatreni-v-rodinne-politice-listopad-2013
 • Pocit bezpečí a spokojenost s činností policie – listopad 2013

  NS_1311 V listopadovém šetření CVVM zjišťovalo, zda se česká veřejnost cítí ve své zemi bezpečně a v místě svého bydliště a zda je spokojena s činností policie. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/137-pocit-bezpeci-a-spokojenost-s-cinnosti-policie-listopad-2013
 • Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR – listopad 2013

  NS_1311 V listopadu 2013 byly do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se sociální politiky. Byly zjišťovány názory občanů na to, do jaké míry jsou dle nich jednotlivé oblasti sociální politiky zajištěny. Zároveň byla do bloku...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/444-nazory-obcanu-na-socialni-zabezpeceni-v-cr-listopad-2013
 • Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti – listopad 2013

  NS_1311 V listopadovém šetření CVVM posuzovali občané České republiky, jak velkou hrozbou představuje působení vybraných skupin na území ČR. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1669-bezpecnostni-rizika-pro-ceskou-republiku-podle-verejnosti-listopad-2013
 • Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – listopad 2013

  NS_1311 V listopadu 2013 byly do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se sociální politiky. Nejprve jsme zkoumali názory na to, do jaké míry by mělo být sociální zabezpečení zajištěno státem, na jaké úrovni sociální zabezpečení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1359-nazory-ceske-verejnosti-na-socialni-zabezpeceni-listopad-2013
 • Daně z pohledu veřejného mínění – listopad 2013

  NS_1311 Listopadové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1358-dane-z-pohledu-verejneho-mineni-listopad-2013
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v listopadu 2013

  NS_1311 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v listopadu 2013 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní a dolní komora Parlamentu ČR,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1357-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-listopadu-2013
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – listopad 2013

  NS_1311 V rámci svého listopadového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1356-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-listopad-2013
 • Stranické preference a volební model v listopadu 2013

  V šetření realizovaném v listopadu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1355-stranicke-preference-a-volebni-model-v-listopadu-2013

1 nalezených - 12 z 12