Za předpokladu, že ns 1312 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Sympatie české veřejnosti k některým zemím – prosinec 2013

  V rámci prosincového šetření CVVM předložilo svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na pětibodové škále s krajními hodnotami „velmi sympatická“ a „velmi nesympatická“. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1687-sympatie-ceske-verejnosti-k-nekterym-zemim-prosinec-2013
 • Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – prosinec 2013

  NS_1312 V prosinci loňského roku CVVM položilo respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1686-obcane-o-vztazich-cr-s-nekterymi-zememi-prosinec-2013
 • Názory veřejnosti na roli muže a ženy v rodině - prosinec 2013

  NS_1312 V rámci svého prosincového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zkoumalo názory českých občanů na role mužů a žen v rodině. Podle názorů české veřejnosti by mělo být doménou mužů v rodině zejména provádění běžných oprav v domácnosti, ty by měl podle...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1685-nazory-verejnosti-na-roli-muze-a-zeny-v-rodine-prosinec-2013
 • Postoje českých občanů k manželství a rodině – prosinec 2013

  NS_1312 V rámci svého prosincového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zkoumalo postoje českých občanů k manželství a rodině. Konkrétně byla zjišťována míra souhlasu či nesouhlasu s 16 různými výroky o partnerském soužití a rodičovství. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1684-postoje-ceskych-obcanu-k-manzelstvi-a-rodine-prosinec-2013
 • Názory obyvatel na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření – prosinec 2013

  NS_1312 V prosinci 2013 byl opět po roce do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví a zdravotní péče. V rámci něj byly zjišťovány názory na jednotlivé typy existujících poplatků a na jiná zvažovaná úsporná...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1683-nazory-obyvatel-na-poplatky-ve-zdravotnictvi-a-jina-vybrana-opatreni-prosinec-2013
 • Názory občanů na zdravotní péči v ČR – prosinec 2013

  NS_1312 V prosinci 2013 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost jako každý rok zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví a zdravotní péče. V rámci něj byla zjišťována spokojenost s lékařskou péčí, mínění o vývoji kvality zdravotní péče v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1682-nazory-obcanu-na-zdravotni-peci-v-cr-prosinec-2013
 • Důvěra stranickým představitelům

  NS_1312 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v prosincovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména sedmadvaceti čelných stranických činitelů. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1681-duvera-stranickym-predstavitelum7
 • Česká veřejnost o zdravotnictví - prosinec 2013

  NS_1312 V prosinci 2013 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V rámci něj byla zjišťována spokojenost se zdravotním systémem v ČR a názory na problematičnost jednotlivých oblastí zdravotnictví....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1680-ceska-verejnost-o-zdravotnictvi
 • Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku - prosinec 2013

  NS_1312 V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. hodnotili občané České republiky vývoj situace ve vybraných oblastech veřejného života během uplynulého roku 2013. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1679-hodnoceni-vyvoje-vybranych-oblasti-verejneho-zivota-behem-uplynuleho-roku-prosinec-2013
 • Spokojenost s životem – prosinec 2013

  V rámci prosincového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1678-spokojenost-s-zivotem-prosinec-2013
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2013

  NS_1312 V rámci svého prosincového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1662-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-prosinec-2013
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v prosinci 2013

  NS_1312 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2013 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní a dolní komora Parlamentu ČR,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1650-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-listopadu-20132
 • Češi a Vánoce – prosinec 2013

  NS_1312 Do svého prosincového šetření zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění také dvě baterie otázek, které se zabývaly vztahem respondentů k Vánocům. Nejprve jsme se ptali na souhlas s výroky, které se týkají vnímání Vánoc, činností a asociací,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1649-cesi-a-vanoce-prosinec-2013

1 nalezených - 13 z 13