Za předpokladu, že ns 1401 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – zima 2014

  NS_1401 V lednu 2014 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v lednu či v únoru realizován též v Polsku, Maďarsku a na Slovensku....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1715-hodnoceni-ekonomicke-situace-a-materialnich-zivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-zima-2014
 • NATO z pohledu české veřejnosti – leden 2014

  NS_1401 V lednu 2014 byly do výzkumu Naše společnost jako každý rok zařazeny otázky týkající se NATO. Zkoumána byla spokojenost s členstvím ČR v NATO, její potřebnosti jako vojenskopolitické organizace a vlivu, který má existence a jednání NATO na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1702-nato-z-pohledu-ceske-verejnosti-leden-2014
 • Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života – leden 2014

  V lednu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/1701-spokojenost-se-stavem-ve-vybranych-oblastech-verejneho-zivota-leden-2014
 • Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí – leden 2014

  NS_1401 Od roku 1997 v našich šetřeních opakovaně sledujeme, jak veřejnost vnímá hospodářskou úroveň České republiky, a to prostřednictvím otázky, která zároveň umožňuje toto hodnocení zasadit do kontextu vnímání hospodářské úrovně dalších devíti...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1699-hospodarska-uroven-cr-v-kontextu-jinych-zemi-leden-2014
 • Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2014

  NS_1401 V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě. Dotázaní hodnotili, jak prezident Miloš Zeman plní funkce svěřené mu Ústavou, dbá o vážnost a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1698-hodnoceni-pusobeni-milose-zemana-v-prezidentskem-urade-leden-2014
 • Občané o ústavních pravomocích prezidenta - leden 2014

  NS_1401 CVVM v lednovém šetření zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky. Tématem otázek byl jak obecný názor na rozsah ústavních pravomocí prezidenta, tak názory na některé konkrétní pravomoci, jakými jsou udělování...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1697-obcane-o-ustavnich-pravomocich-prezidenta-leden-2014
 • Postoje občanů k prezidentskému úřadu - leden 2014

  NS_1401 V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., více zaměřilo na postoje českých občanů k úřadu prezidenta České republiky. Zjišťováno bylo mínění o způsobu volby prezidenta, jeho poměru k politice, vztahu k vládě a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1696-postoje-obcanu-k-prezidentskemu-uradu-leden-2014
 • Názor na zadlužení obyvatel a státu – leden 2014

  NS_1401 V lednu 2014 byly do pravidelného šetření CVVM zařazeny otázky týkající se dluhů. Zjišťován byl kromě jiného jednak názor na míru zadlužení občanů ČR, jednak názor na míru zadlužení České republiky jako státu. Vzhledem k oběma těmto oblastem...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicke-ostatni/1695-nazor-na-zadluzeni-obyvatel-a-statu-leden-2014
 • Názory obyvatel na přijatelnost půjček – leden 2014

  NS_1401 V lednu roku 2014 se občané oslovení Centrem pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumu Naše společnost vyjadřovali k fenoménu půjčování si peněz. Zároveň jsme zjišťovali názory obyvatel na zadlužování běžných lidí v různých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicke-ostatni/1694-nazory-obyvatel-na-prijatelnost-pujcek-leden-2014
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2014

  NS_1401 V rámci svého lednového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice, výhledu jejího vývoje v nejbližší budoucnosti a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1693-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-leden-2014
 • Inflace a reálné příjmy domácnosti očima veřejnosti – leden 2014

  NS_1401 Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1692-inflace-a-realne-prijmy-domacnosti-ocima-verejnosti-leden-2014
 • Názor na devizové intervence České národní bank

  NS_1401 Česká národní banka se 7. listopadu 2013 rozhodla zahájit devizové intervence, jejichž důsledkem bylo oslabení kurzu koruny vůči euru. V lednovém šetření CVVM zjišťovalo, jaký je názor občanů ČR na tento krok a jeho důsledky. Zajímali jsme se o...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1691-nazor-na-devizove-intervence-ceske-narodni-bank
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v lednu 2014

  NS_1401 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v lednu 2014 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní a dolní komora Parlamentu ČR,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1690-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-lednu-2014
 • Stranické preference a volební model v lednu 2014

  V šetření realizovaném v lednu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1689-stranicke-preference-a-volebni-model-v-lednu-2014

1 nalezených - 14 z 14