Za předpokladu, že ns 1405 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Vztah k životnímu prostředí a chování domácností - květen 2014

  V květnu 2014 CVVM v rámci svého šetření zkoumalo postoje české veřejnosti k životnímu prostředí. Do tohoto bloku byly zařazeny také otázky týkající se šetrného chování k životnímu prostředí. Konkrétně bylo zjišťováno, zda občané mají zájem a dostatek...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1765-vztah-k-zivotnimu-prostredi-a-chovani-domacnosti-kveten-2014
 • Česká veřejnost o globálních problémech – květen 2014

  NS_1405 V květnu se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo v pravidelném výzkumném šetření životnímu prostředí. V rámci tohoto tématu se populace České republiky ptalo na postoje k problematičnosti vybraných globálních environmentálních fenoménů....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1764-ceska-verejnost-o-globalnich-problemech-kveten-2014
 • Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2014

  NS_1405 V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo tématu životního prostředí. Otázky zahrnovaly jak hodnocení činnosti některých institucí v souvislosti s ochranou životního prostředí, tak ekologické dopady chování...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1763-hodnoceni-ochrany-zivotniho-prostredi-kveten-2014
 • Občané o stavu životního prostředí – květen 2014

  NS_1405 V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazováni na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se stavem životního prostředí v České...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1762-obcane-o-stavu-zivotniho-prostredi-kveten-2014
 • Veřejnost o energetice – květen 2014

  V květnu 2014 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost v rámci širšího tematického okruhu problematiky životního prostředí zařazen blok otázek souvisejících se spotřebou a výrobou elektrické energie a s jadernou energetikou. Zobrazit všechny zprávy...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/1761-verejnost-o-energetice-kveten-2014
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2014

  NS_1405 V rámci svého květnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1760-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-kveten-2014
 • Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky – květen 2014

  NS_1405 V květnovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit program vlády,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1759-hodnoceni-vlady-bohuslava-sobotky-kveten-2014
 • Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – květen 2014

  NS_1405 V květnu 2014 se Centrum pro výzkum veřejného mínění zabývalo zjišťováním postojů české veřejnosti k situaci na Ukrajině. Do dotazníků pravidelného omnibusového šetření realizovaného v první května byly zařazeny otázky týkající se zejména: 1)...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1749-postoj-ceske-verejnosti-k-deni-na-ukrajine-kveten-2014
 • Občané o volbách do Evropského parlamentu – květen 2014

  NS_1405 V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo blížícím se volbám do Evropského parlamentu. Výzkum konkrétně zjišťoval, zda lidé slyšeli o tom, že 23. a 24. května budou občané ČR volit poslance do Evropského...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1746-obcane-o-volbach-do-evropskeho-parlamentu-kveten-2014

1 nalezených - 9 z 9