Za předpokladu, že ns 1409 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2014

  NS_1409 V září 2014 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou restauračních zařízení, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. V této tiskové zprávě jsou uvedeny základní výsledky...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1818-oblibene-typy-restauracnich-zarizeni-v-roce-2014
 • Pivní mixy na českém pivním trhu v roce 2014

  NS_1409 V rámci výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004 zařadilo v září 2014 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., opakovaně také otázky týkající se míchaných nápojů na bázi piva, tedy tzv. pivních mixů. V této zprávě jsou předvedeny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1817-pivni-mixy-na-ceskem-pivnim-trhu-v-roce-2014
 • Výběr piva českými konzumenty v roce 2014

  V září 2014 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva uvádí základní výsledky otázek zaměřených na kritéria,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1816-vyber-piva-ceskymi-konzumenty-v-roce-2014
 • Pivo v české společnosti v roce 2014

  NS_1409 V září 2014 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato zpráva přináší základní výsledky o podílu konzumentů piva mezi...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1815-pivo-v-ceske-spolecnosti-v-roce-2014
 • Veřejnost o speciálních školách – září 2014

  V září 2014 CVVM zjišťovalo názory české veřejnosti na vytváření speciálních škol v rámci povinné základní devítileté školní docházky a také názory na to, zda by se děti se zdravotním nebo mentálním postižením, děti z chudých či naopak z bohatých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1804-verejnost-o-specialnich-skolach-zari-2014
 • Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2014

  NS_1409 V září 2014 byl do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazen blok otázek týkajících se českého školství a vzdělávání. Otázky mimo jiné zjišťovaly názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na vybraných typech škol a na to, co by měla...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1793-hodnoceni-ruznych-typu-skol-pohledem-ceske-verejnosti-zari-2014
 • Postoje k politickým stranám – září 2014

  NS_1409 V září 2014 byly v rámci pravidelného šetření CVVM Naše společnost zkoumány názory občanů na politické strany a jejich roli ve společnosti a v politickém procesu. Respondenti vyjadřovali míru svého souhlasu či nesouhlasu s 10 výroky týkajícími...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1790-postoje-k-politickym-stranam-zari-2014
 • Důvěra některým institucím veřejného života v září 2014

  NS_1409 V září 2014 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1789-duvera-nekterym-institucim-verejneho-zivota-v-zari-2014
 • Image politických stran – září 2014

  NS_1409 V září 2014 CVVM zjišťovalo názory na jednotlivé strany a na jejich působení. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1786-image-politickych-stran-zari-2014
 • Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých školách - září 2014

  NS_1409 V září 2014 bylo do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazeno několik otázek týkajících se vysokoškolského vzdělávání. Otázky zjišťovaly názory české veřejnosti na otevřenost vzdělávacího systému z hlediska možnosti získat vzdělání...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1785-obcane-o-moznostech-a-motivaci-ke-studiu-na-vysokych-skolach-zari-2014
 • Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – září 2014

  NS_1409 V září 2014 Centrum pro výzkum veřejného mínění navázalo na předchozí výzkumy postojů české veřejnosti k dění na Ukrajině. Do dotazníků pravidelného omnibusového šetření realizovaného v první polovině května byly zařazeny otázky týkající se: 1)...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1784-postoj-ceske-verejnosti-k-deni-na-ukrajine-zari-2014
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2014

  NS_1409 V rámci svého zářijového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1782-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-zari-2014
 • Občané o komunálních volbách – září 2014

  NS_1409 Součástí zářijového šetření CVVM byly otázky týkající se komunálních voleb. Šetření zjišťovalo, zda se lidé voleb zúčastní a v případě, že ano, zda jsou již rozhodnuti, koho budou volit, a také, nakolik znají ty, kdo ve volbách kandidují....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1780-obcane-o-komunalnich-volbach-zari-2014

1 nalezených - 13 z 13