Za předpokladu, že ns 1410 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Spokojenost s životem – říjen 2014

  V rámci říjnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1801-spokojenost-s-zivotem-rijen-2014
 • Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2014

  NS_1410 V rámci svého říjnového šetření CVVM zkoumalo, jak lidé vnímají současnou sociálně-ekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1800-obcane-o-ekonomicke-situaci-svych-domacnosti-rijen-2014
 • Postoje veřejnosti k lustracím – říjen 2014

  NS_1410 V rámci říjnového šetření jsme respondentům v souvislosti s blížícím se dvacátým pátým výročím pádu komunistického režimu v bývalém Československu položili několik již dříve pokládaných otázek, které se týkají tzv. lustračního zákona. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1799-postoje-verejnosti-k-lustracim-rijen-2014
 • Názory na fungování demokracie v ČR a nedemokratické alternativy politického systému – říjen 2014

  NS_1410 Součástí říjnového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice a na alternativní varianty současného demokratického politického systému. Návrat...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1798-nazory-na-fungovani-demokracie-v-cr-a-nedemokraticke-alternativy-politickeho-systemu-rijen-2014
 • Dvacet pět let od Sametové revoluce očima občanů ČR a SR

  NS_1410 Při příležitosti pětadvacátého výročí Sametové revoluce provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., a Inštitút pre verejné otázky Bratislava ve spolupráci s agenturou Focus výzkumy mapující názory české a slovenské...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1797-dvacet-pet-let-od-sametove-revoluce-ocima-obcanu-cr-a-sr
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2014

  NS_1410 V rámci svého říjnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1795-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-rijen-2014
 • Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2014

  NS_1410 Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1794-hodnoceni-nekterych-socialnich-podminek-rijen-2014

1 nalezených - 7 z 7