Za předpokladu, že ns 1411 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Češi a spoření na důchod – listopad 2014

  NS_1411 Do listopadového šetření CVVM byl zařazen blok otázek týkajících se názorů na důchodový systém v ČR a jeho případnou změnu. Vybrané části respondentů, kteří zatím nepobírají důchod, jsme se ptali, zda si formou spoření nebo investic odkládají...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1831-cesi-a-sporeni-na-duchod-listopad-2014
 • Změny v důchodovém systému z pohledu veřejnosti – listopad 2014

  Ve svém listopadovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zaměřilo na některé otázky spojené s důchodovým systémem a reformou penzí. V rámci tohoto tematického bloku respondenti odpovídali na otázku, zda je či není potřebné...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1830-zmeny-v-duchodovem-systemu-z-pohledu-verejnosti-listopad-2014
 • Občané o důchodovém systému – listopad 2014

  NS_1411 Ve svém listopadovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zaměřilo na některé otázky spojené s důchodovým systémem. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1829-obcane-o-duchodovem-systemu-listopad-2014
 • Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR – listopad 2014

  NS_1411 V listopadu 2014 zařadilo CVVM do svého pravidelného šetření blok otázek týkajících se sociální politiky. V rámci tohoto bloku jsme se ptali na to, v jaké míře je podle občanů České republiky zajištěno sociální zabezpečení v jednotlivých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1827-nazory-obcanu-na-socialni-zabezpeceni-v-cr-listopad-2014
 • Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice – listopad 2014

  NS_1411 Do svého listopadového šetření CVVM zařadilo otázky týkající se tématu rodinné politiky. Ptali jsme se, nakolik se podle občanů vláda stará o sociální situaci rodin s dětmi. Následně jsme pak zjišťovali názor na konkrétní opatření, jež v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1826-nazory-obcanu-na-vybrana-opatreni-v-rodinne-politice-listopad-2014
 • Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – listopad 2014

  NS_1411 V listopadu 2014 byly do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se sociální politiky. Nejprve jsme zkoumali názory na to, do jaké míry by mělo být sociální zabezpečení zajištěno státem, na jaké úrovni sociální zabezpečení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/1825-nazory-ceske-verejnosti-na-socialni-zabezpeceni-listopad-2014
 • Daně z pohledu veřejného mínění – listopad 2014

  NS_1411 Listopadové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1822-dane-z-pohledu-verejneho-mineni-listopad-2014
 • Ohlédnutí za komunálními volbami – listopad 2014

  NS_1411 Součástí listopadového šetření CVVM byly otázky týkající se komunálních voleb. Mapována byla jak situace před volbami tak spokojenost s výsledky voleb a povolebním uspořádáním ve vedení obcí. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1821-ohlednuti-za-komunalnimi-volbami-listopad-2014
 • Pocit bezpečí a spokojenost s činností policie – listopad 2014

  NS_1411 V listopadovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, zda se česká veřejnost cítí ve své zemi bezpečně a zda je spokojena s činností policie. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/1820-pocit-bezpeci-a-spokojenost-s-cinnosti-policie-listopad-2014
 • Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti – listopad 2014

  NS_1411 V listopadovém šetření CVVM posuzovali občané České republiky, jak velkou hrozbou představuje působení vybraných skupin na území ČR. Zjišťovány byly rovněž názory veřejnosti na reálnost ohrožení určitými skutečnostmi přesahujícími rámec...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1819-bezpecnostni-rizika-pro-ceskou-republiku-podle-verejnosti-listopad-2014
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – listopad 2014

  NS_1411 V rámci svého listopadového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice a hodnocení životní úrovně jejich domácností....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1806-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-listopad-2014
 • Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině – říjen a listopad 2014

  NS_1411 V říjnu a listopadu 2014 navázalo Centrum pro výzkum veřejného mínění na předchozí výzkumy postojů české veřejnosti k dění na Ukrajině. Do dotazníků pravidelného omnibusového šetření realizovaného v první polovině května byly zařazeny otázky...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1805-postoj-ceske-verejnosti-k-deni-na-ukrajine-rijen-a-listopad-2014
 • Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v listopadu 2014

  NS_1411 V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v listopadu 2014 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní a dolní komora Parlamentu ČR,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1803-duvera-ustavnim-institucim-a-spokojenost-s-politickou-situaci-v-listopadu-2014

1 nalezených - 13 z 13