Za předpokladu, že ns 1501 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – leden 2015

  NS_1501 V lednu 2015 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma byl realizován též v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1854-hodnoceni-ekonomicke-situace-a-materialnich-zivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-leden-2015
 • Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – leden 2015

  NS_1501 V lednovém výzkumu CVVM položilo respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1852-obcane-o-vztazich-cr-s-nekterymi-zememi-leden-2015
 • Sympatie české veřejnosti k některým zemím – leden 2015

  V rámci lednového šetření CVVM předložilo svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na pětibodové škále s krajními hodnotami „velmi sympatická“ a „velmi nesympatická“. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1851-sympatie-ceske-verejnosti-k-nekterym-zemim-leden-2015
 • Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2015

  NS_1501 Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1848-obcane-o-inflaci-a-realnych-prijmech-leden-2015
 • Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – leden 2015

  NS_1501 V lednovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. hodnotili občané České republiky vývoj situace ve vybraných oblastech veřejného života během uplynulého roku 2014. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1847-hodnoceni-vyvoje-vybranych-oblasti-verejneho-zivota-behem-uplynuleho-roku-leden-2015
 • Názor na zadlužení obyvatel a státu – leden 2015

  NS_1501 V lednu 2015 byly do pravidelného šetření CVVM zařazeny otázky týkající se dluhů. Zjišťován byl kromě jiného jednak názor na míru zadlužení občanů ČR, jednak názor na míru zadlužení České republiky jako státu. Vzhledem k oběma těmto oblastem...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicke-ostatni/1846-nazor-na-zadluzeni-obyvatel-a-statu-leden-2015
 • Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

  NS_1501 V lednu 2015 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se NATO. Zkoumány byly obecné postoje českých občanů k obraně ČR, názory na potřebnost existence NATO a na vliv, který má existence a jednání NATO na bezpečnost svých členů,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1845-postoje-ceskych-obcanu-k-nato-a-obrane-cr-leden-2015
 • Občané o členství České republiky v NATO – leden 2015

  NS_1501 V lednu 2015 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se postojů českých občanů k členství naší země v Severoatlantické alianci (NATO) a mínění o důsledcích tohoto členství. V otázce spokojenosti s členstvím v Severoatlantické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1844-obcane-o-clenstvi-ceske-republiky-v-nato-leden-2015
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2015

  NS_1501 V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání jejího dalšího vývoje a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1842-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-leden-2015
 • Občané o ústavních pravomocích prezidenta - leden 2015

  NS_1501 V lednovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky. Tématem otázek byl jak obecný názor na rozsah ústavních pravomocí prezidenta, tak názory na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1840-obcane-o-ustavnich-pravomocich-prezidenta-leden-2015
 • Postoje občanů k prezidentskému úřadu - leden 2015

  NS_1501 V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., více zaměřilo na postoje českých občanů k úřadu prezidenta České republiky. Zjišťováno bylo mínění o způsobu volby prezidenta, vztahu k vládě a jejímu jmenování, ale...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1839-postoje-obcanu-k-prezidentskemu-uradu-leden-2015
 • Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky – leden 2015

  NS_1501 V lednovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit program vlády, její...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1838-hodnoceni-vlady-bohuslava-sobotky-leden-2015

1 nalezených - 12 z 12