Za předpokladu, že ns 1503 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

  NS_1503 V březnu 2015 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Výrazně převažující důvěře se těší armáda, rádia a policie ČR. Přibližně polovina oslovených vyjádřila důvěru také...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1882-duvera-nekterym-institucim-verejneho-zivota-v-breznu-2015
 • Vliv na politické rozhodování – březen 2015

  V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory veřejnosti na to, do jaké míry různé skupiny obyvatel a další faktory ovlivňují rozhodování politiků. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1880-vliv-na-politicke-rozhodovani-brezen-2015
 • Veřejnost o důvodech k odstoupení politiků z funkce – březen 2015

  V březnu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak obyvatelé ČR pohlížejí na různé situace, jež mohou být důvodem pro to, aby veřejný činitel či politik, který se v nich ocitne, odstoupil ze své funkce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/1879-verejnost-o-duvodech-k-odstoupeni-politiku-z-funkce-brezen-2015
 • Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – březen 2015

  NS_1503 Do březnového šetření CVVM byly zařazeny otázky týkající se tématu korupce. Zjišťován byl názor občanů na rozšířenost braní úplatků mezi veřejnými činiteli a názor na míru korupce v různých institucích a oblastech veřejného života. Česká...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1878-nazor-na-rozsirenost-a-miru-korupce-u-verejnych-cinitelu-a-instituci-brezen-2015
 • Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – březen 2015

  NS_1503 V březnu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR,v.v.i. do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda a nakolik lidé vědí, co to je tzv....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1877-ceska-verejnost-o-tzv-islamskem-statu-brezen-2015
 • Jaké chování je pro nás morálně přijatelné? – březen 2015

  NS_1503 V březnu 2015 se Centrum pro výzkum veřejného mínění ve svém výzkumu zabývalo přijatelností některých způsobů chování v české společnosti. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1876-jake-chovani-je-pro-nas-moralne-prijatelne-brezen-2015
 • Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

  NS_1503 V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zjišťovalo názory občanů na to, jak přísně by měla být posuzována morálka politiků a podle jakých kritérií by mělo být posuzováno jejich jednání. Podrobněji byly rovněž...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1875-moralka-politiku-ocima-verejnosti-brezen-2015
 • Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2015

  NS_1503 V březnu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak obyvatelé ČR hodnotí politickou kulturu veřejně činných lidí, tedy to, jak mezi sebou jednají, jak na veřejnosti vystupují a jak informují o problémech. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/1874-politicka-kultura-verejne-cinnych-lidi-brezen-2015
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2015

  NS_1503 V březnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1873-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-brezen-2015
 • Naléhavost zabývání se oblastmi veřejného života – březen 2015

  NS_1503 V únoru Centrum pro výzkum veřejného mínění do svého pravidelného březnového výzkumu zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1870-nalehavost-zabyvani-se-oblastmi-verejneho-zivota-brezen-2015

1 nalezených - 10 z 10