Za předpokladu, že ns 1504 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2015

  V rámci svého dubnového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, věnovalo se i stávajícím možnostem, které Romové mají v rámci většinové české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1896-romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-duben-2015
 • Názory na uspořádání společnosti a sociální soudržnost – duben 2015

  NS_1504 V tomto roce jsme v dubnu do dotazníku zařadili řadu otázek, které se buď bezprostředně, nebo zprostředkovaně týkaly sociální soudržnosti společnosti, které jsme naposledy pokládali před dvěma lety. Dotazovaní se nejdříve vyjadřovali k výrokům...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1893-nazory-na-usporadani-spolecnosti-a-socialni-soudrznost-duben-2015
 • Hodnocení životních podmínek v místě bydliště – duben 2015

  NS_1504 V dubnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i. zajímalo, jak jsou občané České republiky celkově spokojeni se životem v místě svého bydliště a také jak jsou v místě bydliště spokojeni s vybranými životními...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1892-hodnoceni-zivotnich-podminek-v-miste-bydliste-duben-2015
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2015

  NS_1504 V dubnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1891-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-duben-2015
 • Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU – duben 2015

  NS_1504 V pravidelném dubnovém šetření v rámci projektu Naše společnost Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zkoumalo postoje české veřejnosti k přijetí eura jako české měny a názory na dopady vstupu ČR do Evropské unie v různých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1890-obcane-o-prijeti-eura-a-dopadech-vstupu-cr-do-eu-duben-2015
 • Hodnocení evropské integrace – duben 2015

  NS_1504 Součástí dubnového šetření CVVM bylo téma evropské integrace. V rámci šetření jsme pokládali dvě baterie otázek. První baterie zjišťovala názory na to, zda se v Evropské unii uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1889-hodnoceni-evropske-integrace-duben-2015
 • Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2015

  NS_1504 V dubnu 2015 bylo v pravidelném šetření CVVM Naše společnost zkoumáno téma postojů české veřejnosti k Evropské unii. Konkrétně byla zjišťována spokojenost českých občanů s členstvím v Evropské unii a obecné hodnocení různých aspektů členství v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1888-nazory-verejnosti-na-clenstvi-ceske-republiky-v-evropske-unii-duben-2015
 • Důvěra v evropské a mezinárodní instituce – duben 2015

  NS_1504 Do dubnového šetření CVVM byly zařazeny otázky týkající se důvěry občanů v mezinárodní instituce a instituce Evropské unie. Kromě důvěry v Evropskou unii jako celek byla předmětem dotazování také důvěra občanů jednotlivým institucím EU, a to...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1887-duvera-v-evropske-a-mezinarodni-instituce-duben-2015
 • Druhá světová válka a protifašistický odboj očima veřejnosti – duben 2015

  NS_1504 V letošním roce uplyne 70 let od porážky nacistického Německa spojenci, jež znamenala ukončení bojů druhé světové války v Evropě, a od konce této války jako takové, jež formálně nastal podpisem již dříve vyhlášené bezpodmínečné kapitulace...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1886-druha-svetova-valka-a-protifasisticky-odboj-ocima-verejnosti-duben-2015

1 nalezených - 9 z 9