Za předpokladu, že ns 1506 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – léto 2015

  NS_1506 V červnu 2015 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma realizován též v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1927-hodnoceni-ekonomicke-situace-a-materialnich-zivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-leto-2015
 • Sebezařazení na levopravé škále politické orientace – červen 2015

  V rámci červnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku, která na jedenáctibodové škále s body 1 až 5 reprezentujícími levou část spektra, s bodem 6 představujícím střed a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1924-sebezarazeni-na-levoprave-skale-politicke-orientace-cerven-2015
 • Spokojenost s životem – červen 2015

  V rámci červnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1923-spokojenost-s-zivotem-cerven-2015
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2015

  NS_1506 V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání jejího dalšího vývoje a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1922-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-cerven-2015
 • Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání – červen 2015

  Červnové šetření CVVM se více zaměřilo na téma zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Všem pracujícím jsme pokládali otázky týkající se spokojenosti se zaměstnáním, vnímání atmosféry na pracovišti a subjektivního hodnocení přiměřenosti výše příjmu. Dále bylo...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1921-spokojenost-se-zamestnanim-a-zmena-zamestnani-cerven-2015
 • Ochota přijmout zaměstnání – červen 2015

  NS_1506 V rámci červnového výzkumu položilo CVVM respondentům jednak baterii otázek, zjištující, zda by v případě nezaměstnanosti přijali zaměstnání vyžadující jisté ústupky, např. práci přesčas, v noci nebo o víkendech či vyšší pracovní tempo, jednak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1920-ochota-prijmout-zamestnani-cerven-2015
 • Postoj české veřejnosti k přijímání imigrantů a uprchlíků červen 2015

  NS_1506 V červnu 2015 dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkající se postojů veřejnosti k přijímání imigrantů a uprchlíků a celkové informovanosti o aktuální situaci. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1919-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-imigrantu-a-uprchliku-cerven-2015
 • Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2015

  NS_1506 V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Součástí šetření byl i blok otázek mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na důvod nezaměstnanosti a na obtížnost nalezení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1918-ceska-verejnost-o-nezamestnanosti-cerven-2015
 • Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – červen 2015

  NS_1506 V červnu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1917-ceska-verejnost-o-tzv-islamskem-statu-cerven-2015
 • Občané o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství – červen 2015

  NS_1506 V červnovém šetření CVVM položilo svým respondentům dvě otázky týkající se projednávané smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Šetření zjišťovalo, zda občané pojem „Transatlantické obchodní a investiční...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1911-obcane-o-transatlantickem-obchodnim-a-investicnim-partnerstvi-cerven-2015
 • Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2015

  NS_1506 V červnovém šetření CVVM známkovali občané České republiky činnost politických stran a institucí. Použita byla školní klasifikace, kde nejlepší známkou je jednička, nejhorší pětka. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1910-hodnoceni-cinnosti-politickych-stran-a-vybranych-instituci-cerven-2015

1 nalezených - 11 z 11