Za předpokladu, že ns 1509 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015

  V září 2015 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva uvádí základní výsledky otázek zaměřených na to, zda si...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1963-zajem-o-pivo-a-jeho-vyber-v-roce-2015
 • Pivo v české společnosti v roce 2015

  NS_1509 V září 2015 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato zpráva přináší základní výsledky o podílu konzumentů piva mezi...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1962-pivo-v-ceske-spolecnosti-v-roce-2015
 • Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – září 2015

  NS_1509 V září letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1946-ceska-verejnost-o-tzv-islamskem-statu-zari-2015
 • Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života – září 2015

  V září letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/1944-spokojenost-se-stavem-ve-vybranych-oblastech-verejneho-zivota-zari-2015
 • Postoje veřejnosti k zákazu kouření v restauračních zařízeních – září 2015

  NS_1509 V září 2015 byly v rámci pravidelného šetření CVVM Naše společnost zkoumány názory občanů na zákaz kouření v restauračních zařízeních. Téměř tři pětiny české veřejnosti (58 %) by souhlasily s tím, aby se kouření v restauracích zakázalo, necelé...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1941-postoje-verejnosti-k-zakazu-koureni-v-restauracnich-zarizenich-zari-2015
 • Názory občanů na státní maturitu a na školné na veřejných vysokých školách – září 2015

  NS_1509 V září 2015 byla do výzkumu Naše společnost zařazena řada otázek týkající se vzdělávacího sytému. V této zprávě, která navazuje na předchozí dvě zprávy zabývající se názory veřejnosti na tuto oblast, jsou předložena zjištění týkající se...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1939-nazory-obcanu-na-statni-maturitu-a-na-skolne-na-verejnych-vysokych-skolach-zari-2015
 • Strany a voliči - září 2015

  CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého zářijového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu (sílu vazby) k preferované straně, jednak motivační zázemí...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1938-strany-a-volici-zari-2015
 • Občané o možnostech dosažení vzdělání – září 2015

  NS_1509 V rámci zářijového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo svým respondentům několik otázek týkajících se problematiky vzdělání a školství. Výzkum kromě jiného zjišťoval, jak občané vnímají otevřenost...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1937-obcane-o-moznostech-dosazeni-vzdelani-zari-2015
 • Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

  NS_1509 V září 2015 byl do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazen blok otázek týkajících se českého školství a vzdělávání. Otázky mimo jiné zjišťovaly názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na vybraných typech škol, jak respondenti...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1936-hodnoceni-ruznych-typu-skol-pohledem-ceske-verejnosti-zari-2015
 • Postoje české veřejnosti k cizincům dlouhodobě žijícím v ČR – září 2015

  NS_1509 V zářijovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. podrobněji zaměřilo na postoje české veřejnosti k cizincům pobývajícím dlouhodobě v České republice. Všem dotázaným jsme předložili 7 výroků, s nimiž vyjadřovali svůj...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1935-postoje-ceske-verejnosti-k-cizincum-dlouhodobe-zijicim-v-cr-zari-2015
 • Občané o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství – září 2015

  NS_1509 V zářijovém šetření CVVM položilo svým respondentům dvě otázky týkající se projednávané smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1934-obcane-o-transatlantickem-obchodnim-a-investicnim-partnerstvi-zari-2015
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - září 2015

  NS_1509 V září 2015 dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkající se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků, konkrétně pak na přijímání uprchlíků z regionů postižených válkou obecně a následně na podporu přijetí některých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1925-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-zari-2015
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2015

  NS_1509 V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1933-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-zari-2015
 • Názory veřejnosti na důvody vstupu do politické strany – září 2015

  NS_1509 Součástí zářijového výzkumu CVVM bylo i téma stranických identifikací a politické participace. V rámci tohoto bloku jsme se mimo jiné zajímali o názory veřejnosti na to, proč lidé vstupují do politických stran a účastní se jejich aktivit a jaké...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1932-nazory-verejnosti-na-duvody-vstupu-do-politicke-strany-zari-2015
 • Postoje k politickým stranám – září 2015

  NS_1509 V září 2015 byly v rámci pravidelného šetření CVVM Naše společnost zkoumány názory občanů na politické strany a jejich roli ve společnosti a v politickém procesu. Respondenti vyjadřovali míru svého souhlasu či nesouhlasu s 10 výroky týkajícími...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1931-postoje-k-politickym-stranam-zari-2015
 • Image politických stran – září 2015

  NS_1509 V září 2015 CVVM zjišťovalo názory na jednotlivé strany a na jejich působení. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, jestli jsou nebo nejsou politické strany zárukou právního řádu a bezpečnosti občanů, zda jsou schopny obhajovat zájmy České republiky...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1929-image-politickych-stran-zari-2015

1 nalezených - 16 z 16