Za předpokladu, že ns 1510 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2015

  NS_1510 V rámci svého říjnového šetření CVVM zkoumalo, jak lidé vnímají současnou sociálně-ekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1966-obcane-o-ekonomicke-situaci-svych-domacnosti-rijen-2015
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2015

  NS_1510 V říjnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1965-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-rijen-2015
 • Politická orientace českých občanů – říjen 2015

  NS_1510 Součástí říjnového šetření CVVM bylo několik otázek zaměřených na obecnou politickou orientaci občanů. Výzkum zjišťoval, ke kterým ideologickým proudům se občané cítí být blízko, a dále zkoumal jejich názory na některé základní otázky, v nichž...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1961-politicka-orientace-ceskych-obcanu-rijen-2015
 • Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2015

  NS_1510 Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/1955-hodnoceni-nekterych-socialnich-podminek-rijen-2015
 • Důvěra některým institucím veřejného života v říjnu 2015

  NS_1510 V říjnu 2015 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/1952-duvera-nekterym-institucim-verejneho-zivota-v-rijnu-2015
 • Listopad 1989 očima české veřejnosti – říjen 2015

  NS_1510 Při příležitosti blížícího se výročí Sametové revoluce provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., výzkum mapující názory české veřejnosti na listopadovou revoluci a její důsledky pro různé oblasti života v ČR. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1951-listopad-1989-ocima-ceske-verejnosti-rijen-2015
 • Postoje veřejnosti k cizincům a k důvodům jejich přijímání v ČR – říjen 2015

  NS_1510 V říjnu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se cizinců, kteří dlouhodobě pobývají nebo se trvale usazují v České republice. Konkrétně šetření...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1950-postoje-verejnosti-k-cizincum-a-k-duvodum-jejich-prijimani-v-cr-rijen-2015
 • Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině - říjen 2015

  NS_1510 V říjnu 2015 navázalo Centrum pro výzkum veřejného mínění na předchozí výzkumy postojů české veřejnosti k dění na Ukrajině. Do dotazníků pravidelného omnibusového šetření realizovaného v říjnu byly zařazeny otázky týkající se: 1) zájmu o dění...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1949-postoj-ceske-verejnosti-k-deni-na-ukrajine-rijen-2015
 • Vztah českých občanů k místu jejich bydliště – říjen 2015

  Součástí říjnového šetření CVVM byl i blok otázek věnovaný vztahu českých občanů k místu, kde žijí. Všech respondentů jsme se zeptali, jak blízký vztah mají ke své čtvrti či vesnici, ke svému městu, k regionu, ve kterém žijí, ke kraji, k České...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1947-vztah-ceskych-obcanu-k-mistu-jejich-bydliste-rijen-2015
 • Důvody hrdosti a studu na české občanství – říjen 2015

  NS_1510 Součástí říjnového šetření CVVM byl i blok otázek věnovaný vztahu českých občanů k České republice. Všech respondentů jsme se zeptali, z jakých důvodů jsou hrdí na to, že jsou občany České republiky a z jakých důvodů naopak na české občanství...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1945-duvody-hrdosti-a-studu-na-ceske-obcanstvi-rijen-2015
 • Vztah českých občanů k České republice - říjen 2015

  Součástí říjnového šetření CVVM byl blok otázek věnovaný vztahu českých občanů k České republice. Všech respondentů jsme se zeptali, zda jsou hrdí, nebo se stydí za to, že jsou občany České republiky, kdyby měli možnost volby, zda by si k životu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1943-vztah-ceskych-obcanu-k-ceske-republice-rijen-2015
 • Stranické preference a volební model v říjnu 2015

  V šetření realizovaném v říjnu CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1940-stranicke-preference-a-volebni-model-v-rijnu-2015

1 nalezených - 12 z 12