Za předpokladu, že ns 1512 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Sympatie české veřejnosti k některým zemím – prosinec 2015

  V rámci prosincového šetření CVVM předložilo svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na pětibodové škále s krajními hodnotami „velmi sympatická“ a „velmi nesympatická“. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1992-sympatie-ceske-verejnosti-k-nekterym-zemim-prosinec-2015
 • Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – prosinec 2015

  NS_1512 V prosinci loňského roku CVVM položilo respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od roku 2008 je výběr doplňován i o některé další státy...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1990-obcane-o-vztazich-cr-s-nekterymi-zememi-prosinec-2015
 • Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – prosinec 2015

  NS_1512 V prosincovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1988-duvera-vybranym-politikum-v-mezinarodnim-kontextu-prosinec-2015
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2015

  NS_1512 V prosincovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1987-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-prosinec-2015
 • Názory obyvatel na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření – prosinec 2015

  NS_1512 Součástí prosincového šetření pravidelného výzkumu Naše společnost byl i blok otázek týkajících se zdravotnictví a zdravotní péče. Jednou z otázek tohoto bloku byla i sada výroků o zdravotních opatřeních v rámci České republiky. Respondenti...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1986-nazory-obyvatel-na-poplatky-ve-zdravotnictvi-a-jina-vybrana-opatreni-prosinec-2015
 • Názory občanů na zdravotní péči v ČR – prosinec 2015

  NS_1512 Součástí prosincového šetření pravidelného výzkumu Naše společnost byl i blok otázek týkajících se zdravotnictví a zdravotní péče. Do tohoto bloku byla zařazena i sada otázek týkající se obecné spokojenosti se zdravotní péčí v České republice,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1985-nazory-obcanu-na-zdravotni-peci-v-cr-prosinec-2015
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015

  NS_1512 V prosincovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění mimo jiné sadu otázek týkající se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků ze zemí postižených válečnými konflikty. Dotazovaní se vyjadřovali nejen obecně k přijímání...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1984-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-prosinec-2015
 • Česká veřejnost o zdravotnictví - prosinec 2015

  NS_1512 V prosinci 2015 byl do pravidelného výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V jeho rámci byla zjišťována celková spokojenost občanů se zdravotním systémem v ČR a rovněž jejich...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/1983-ceska-verejnost-o-zdravotnictvi-prosinec-2015
 • Česká veřejnost o dění v Izraeli a Palestině – prosinec 2015

  NS_1512 V prosinci loňského roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se dění na Blízkém východě, respektive v Izraeli a Palestině. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1982-ceska-verejnost-o-deni-v-izraeli-a-palestine-prosinec-2015
 • Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – prosinec 2015

  NS_1512 V prosinci loňského roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1981-ceska-verejnost-o-tzv-islamskem-statu-prosinec-2015
 • Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností policie 2015

  NS_1512 V prosincovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo otevřenou otázkou, zda a jaké lidé pociťují obavy. Tato otázka byla naposledy položena před pěti lety, takže zvláštní pozornost si jistě zasluhuje, jaké obavy lidé uvedli nyní...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/1979-obavy-verejnosti-pocit-bezpeci-a-spokojenost-s-cinnosti-policie-2015
 • Bezpečnostní rizika pro Českou republiku - prosinec 2015

  NS_1512 V prosincovém šetření CVVM posuzovali občané České republiky, jak velkou hrozbu představuje působení vybraných skupin na území ČR. Zjišťovány byly rovněž názory veřejnosti na reálnost ohrožení určitými skutečnostmi přesahujícími rámec...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1978-bezpecnostni-rizika-pro-ceskou-republiku-prosinec-2015
 • Důvěra ústavním institucím v prosinci 2015

  NS_1512 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2015 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím, k nimž byli přiřazeni ještě veřejný ochránce práv (ombudsman), Ústavní soud a Nejvyšší...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1977-duvera-ustavnim-institucim-v-prosinci-2015

1 nalezených - 13 z 13