Za předpokladu, že ns 1601 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – zima 2016

  NS_1601 V lednu 2016 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma realizován též v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/2011-hodnoceni-ekonomicke-situace-a-materialnich-zivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-zima-2016
 • Názor na Akademii věd České republiky a její financování - leden 2016

  NS_1601 V lednovém šetření CVVM byly respondentům položeny otázky týkající se hodnocení činnosti Akademie věd České republiky. Zjišťována byla důvěra v tuto instituci, představa veřejnosti o náplni její práce, názor na užitečnost Akademie věd a také na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2006-nazor-na-akademii-ved-ceske-republiky-a-jeji-financovani-leden-2016
 • Vědecké bádání z pohledu české veřejnosti - leden 2016

  V rámci svého lednového výzkumu Naše společnost realizovaného Centrem pro výzkum veřejného mínění bylo respondentům položeno několik otázek týkajících se jejich názorů na vědecké bádání. Otázky byly zaměřeny na to, zda se čeští občané o výsledky...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2005-vedecke-badani-z-pohledu-ceske-verejnosti-leden-2016
 • Názory občanů na úroveň české vědy a podmínky jejího financování – leden 2016

  NS_1601 Součástí lednového výzkumu CVVM SOÚ, AV ČR v.v.i., byly i otázky spojené s hodnocením úrovně české vědy a odchodem mladých vědců do zahraničí. Dále respondenti vyjadřovali své postoje i k problematice financování vědy ze státního rozpočtu a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2004-nazory-obcanu-na-uroven-ceske-vedy-a-podminky-jejiho-financovani-leden-2016
 • Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině – leden 2016

  NS_1601 V lednu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu a dění na Ukrajině. Konkrétně šetření v obou případech zjišťovalo, zda se...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2003-ceska-verejnost-o-tzv-islamskem-statu-a-o-deni-na-ukrajine-leden-2016
 • Občané o členství České republiky v NATO – leden 2016

  NS_1601 V lednu 2016 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se postojů českých občanů k členství naší země v Severoatlantické alianci (NATO) a mínění o důsledcích tohoto členství. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2002-obcane-o-clenstvi-ceske-republiky-v-nato-leden-2016
 • Postoje českých občanů k obraně ČR - leden 2016

  NS_1601 V lednu 2016 byly ve výzkumu Naše společnost zjišťovány obecné názory českých občanů na obranu státu, a to pomocí souhlasu či nesouhlasu s předloženými výroky. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2001-postoje-ceskych-obcanu-k-obrane-cr-leden-2016
 • Názor na zadlužení obyvatel a státu – leden 2016

  NS_1601 V lednu 2016 byly, jako každý rok, do pravidelného šetření CVVM zařazeny otázky týkající se dluhů. Zjišťován byl kromě jiného jednak názor na míru zadlužení občanů ČR, jednak názor na míru zadlužení České republiky jako státu. Vzhledem k oběma...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicke-ostatni/2000-nazor-na-zadluzeni-obyvatel-a-statu-leden-2016
 • Názory obyvatel na přijatelnost půjček – leden 2016

  NS_1601 V lednu roku 2016 se občané oslovení Centrem pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumu Naše společnost vyjadřovali k fenoménu půjčování si peněz. Zároveň jsme zjišťovali názory obyvatel na zadlužování běžných lidí v různých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicke-ostatni/1999-nazory-obyvatel-na-prijatelnost-pujcek-leden-2016
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - leden 2016

  NS_1601 V lednovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkající se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků. Dotazované oblasti se konkrétně týkaly postojů k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1998-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-leden-2016
 • Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2016

  NS_1601 Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1997-obcane-o-inflaci-a-realnych-prijmech-leden-2016
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2016

  NS_1601 V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání jejího vývoje v tomto roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1996-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-leden-2016
 • Spokojenost s životem – leden 2016

  V rámci lednového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1995-spokojenost-s-zivotem-leden-2016
 • Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2016

  NS_1601 V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě. Dotázaní hodnotili, jak prezident Miloš Zeman plní funkce svěřené mu Ústavou, dbá o vážnost a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1994-hodnoceni-pusobeni-milose-zemana-v-prezidentskem-urade-leden-2016
 • Důvěra vrcholným politikům – leden 2016

  NS_1601 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v lednovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1993-duvera-vrcholnym-politikum-leden-2016
 • Důvěra ústavním institucím v lednu 2016

  NS_1601 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v lednu 2016 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1991-duvera-ustavnim-institucim-v-lednu-2016
 • Stranické preference a volební model v lednu 2016

  V šetření realizovaném v lednu 2016 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/1989-stranicke-preference-a-volebni-model-v-lednu-2016

1 nalezených - 17 z 17