Za předpokladu, že ns 1602 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

  NS_1602 V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., sadu otázek týkajících se zájmu občanů o politiku obecně, v České republice, Evropské unii a politické dění ve světě. Dále respondenti hodnotili své možnosti...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/2026-angazovanost-obcanu-a-zajem-o-politiku-unor-2016
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků únor 2016

  NS_1602 V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkající se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků. Dotazované oblasti se konkrétně týkaly postojů k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2024-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-unor-2016
 • Názory veřejnosti na nedemokratické alternativy politického systému – únor 2016

  NS_1602 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR ve svém únorovém šetření podrobněji mapovalo názory veřejnosti na nedemokratické alternativy politického systému. Všech respondentů jsme se mimo jiné zeptali, do jaké míry je podle...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/2022-nazory-verejnosti-na-nedemokraticke-alternativy-politickeho-systemu-unor-2016
 • Názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2016

  NS_1602 Do únorového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla zařazena otázka zjišťující, ve kterých případech by se měli podle účastníků výzkumu na rozhodování podílet volení zástupci a ve kterých přímo občané. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/2021-nazory-na-podileni-se-obcanu-na-rozhodovani-unor-2016
 • Zájem politiků o občany a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2016

  Ve svém pravidelném únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR,v.v.i. podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru. Při posuzování zájmu politiků o mínění...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/2020-zajem-politiku-o-obcany-a-moznosti-obcanu-ovlivnit-verejnou-sferu-unor-2016
 • Názory občanů na fungování demokracie a lidská práva v ČR – únor 2016

  NS_1602 Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/1361-nazory-obcanu-na-fungovani-demokracie-a-lidska-prava-v-cr-unor-2016
 • Mínění o motivech vstupu do politiky – únor 2016

  NS_1602 V únoru 2016 byly v rámci bloku o občanské angažovanosti a participaci na veřejném životě pokládány otázky mapující mínění občanů o motivech pro vstup do politiky. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/2019-mineni-o-motivech-vstupu-do-politiky-unor-2016
 • Postoje českých občanů k manželství a rodině – únor 2016

  NS_1602 V svém únorovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., podrobněji zaměřilo na téma partnerství, manželství a rodičovství. Zkoumány byly názory na optimální počty dětí v rodině a ideální věk mužů a žen při narození...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2018-postoje-ceskych-obcanu-k-manzelstvi-a-rodine-unor-2016
 • Názory veřejnosti na roli muže a ženy v rodině - únor 2016

  NS_1602 V rámci svého únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zkoumalo názory českých občanů na role mužů a žen v rodině. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2017-nazory-verejnosti-na-roli-muze-a-zeny-v-rodine-unor-2016
 • Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice – únor 2016

  NS_1602 V rámci únorového šetření zařadilo CVVM i otázky týkající se sociální politiky rodin. Respondenti hodnotili celkový postup vlády v případě sociální situace rodin s dětmi. Dále hodnotili opatření spojená se sociální politikou rodin. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/2016-nazory-obcanu-na-vybrana-opatreni-v-rodinne-politice-unor-2016
 • Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – únor 2016

  NS_1602 V únoru letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace v těchto...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2015-ceska-verejnost-o-tzv-islamskem-statu-unor-2016
 • Nejvýraznější osobnost roku 2015

  NS_1602 V únoru Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci svého pravidelného průzkumu položilo respondentům otázku, koho považují za nejvýraznější osobnost veřejného dění v uplynulém roce. Respondentům nebyla předložena žádná nabídka odpovědí a měli...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/2014-nejvyraznejsi-osobnost-roku-2015
 • Prestiž povolání – únor 2016

  V únorovém šetření zkoumalo CVVM prestiž vybraných povolání mezi českou veřejností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/2013-prestiz-povolani-unor-2016
 • Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života – únor 2016

  V únoru letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/2012-spokojenost-se-stavem-ve-vybranych-oblastech-verejneho-zivota-unor-2016
 • Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky – únor 2016

  NS_1602 V únorovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit program vlády, její...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2010-hodnoceni-vlady-bohuslava-sobotky-unor-2016
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2016

  NS_1602 V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/2009-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-unor-2016
 • Důvěra ústavním institucím v únoru 2016

  NS_1602 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v únoru 2016 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Sledování důvěry ústavním institucím je pravidelnou součástí našich šetření, což nám umožňuje...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2008-duvera-ustavnim-institucim-v-unoru-2016
 • Stranické preference a volební model v únoru 2016

  V šetření realizovaném v únoru 2016 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/2007-stranicke-preference-a-volebni-model-v-unoru-2016

1 nalezených - 18 z 18