Za předpokladu, že ns 1603 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině – březen 2016

  NS_1603 V březnu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu a dění na Ukrajině. Konkrétně šetření v obou případech zjišťovalo, zda se...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2041-ceska-verejnost-o-tzv-islamskem-statu-a-o-deni-na-ukrajine-brezen-2016
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků březen 2016

  NS_1603 V březnovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkající se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků. Dotazované oblasti se konkrétně týkaly postojů k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2040-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-brezen-2016
 • Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2016

  V březnu 2016 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 17 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v tomto případě slouží...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2038-vztah-ceske-verejnosti-k-narodnostnim-skupinam-zijicim-v-cr-brezen-2016
 • Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2016

  NS_1603 V březnu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak obyvatelé ČR hodnotí politickou kulturu veřejně činných lidí, tedy to, jak mezi sebou jednají, jak na veřejnosti vystupují a jak informují o problémech. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/2037-politicka-kultura-verejne-cinnych-lidi-brezen-2016
 • Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců – březen 2016

  NS_1603 V rámci svého březnového šetření CVVM zkoumalo názory české veřejnosti na to, jak by se mělo přistupovat k zaměstnávání cizinců. Konkrétně šetření zjišťovalo obecný postoj občanů k zaměstnávání cizinců a dále i některé dílčí názory na tuto...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2036-postoje-ceske-verejnosti-k-zamestnavani-cizincu-brezen-2016
 • Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2016

  NS_1603 V březnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. podrobněji zaměřilo na postoje české veřejnosti k cizincům, kteří dlouhodobě pobývají nebo se trvale usazují v České republice, a na jejich přínos pro naši zemi. První...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2035-postoje-ceske-verejnosti-k-cizincum-brezen-2016
 • Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016

  NS_1603 V březnu 2016 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány názory na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2034-nazory-verejnosti-na-usazovani-cizincu-v-cr-brezen-2016
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2016

  NS_1603 V březnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/2033-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-brezen-2016
 • Hodnocení životních podmínek v místě bydliště – březen 2016

  NS_1603 V březnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i. zajímalo, jak jsou občané České republiky celkově spokojeni se životem v místě svého bydliště a také jak jsou v místě bydliště spokojeni s vybranými životními...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2032-hodnoceni-zivotnich-podminek-v-miste-bydliste-brezen-2016
 • Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2016

  V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost jsme v březnu 2016 zjišťovali postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah jsme zjišťovali otázkou, zda by dotyčný nechtěl mít dané lidi za sousedy. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2031-tolerance-k-vybranym-skupinam-obyvatel-brezen-2016
 • Vliv na politické rozhodování – březen 2016

  V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory veřejnosti na to, do jaké míry je rozhodování politiků ovlivňováno vybranými skupinami obyvatel a dalšími faktory. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/2030-vliv-na-politicke-rozhodovani-brezen-2016
 • Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – březen 2016

  NS_1603 Do březnového šetření zahrnulo CVVM otázky týkající se tématu korupce. Občané vyjadřovali svůj názor na rozšíření korupce v České republice a zároveň hodnotili míru korupce vybraných institucí a oblastí veřejného života. Zobrazit všechny zprávy...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/2029-nazor-na-rozsirenost-a-miru-korupce-u-verejnych-cinitelu-a-instituci-brezen-2016
 • Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – březen 2016

  NS_1603 Do svého pravidelného březnového výzkumu zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/2028-mira-nalehavosti-ruznych-oblasti-verejneho-zivota-brezen-2016
 • Důvěra stranickým představitelům – březen 2016

  NS_1603 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v březnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2027-duvera-stranickym-predstavitelum-brezen-2016
 • Důvěra ústavním institucím v březnu 2016

  NS_1603 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2016 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2025-duvera-ustavnim-institucim-v-breznu-2016
 • Stranické preference a volební model v březnu 2016

  V šetření realizovaném v březnu 2016 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/2023-stranicke-preference-a-volebni-model-v-breznu-2016

1 nalezených - 16 z 16