Za předpokladu, že ns 1604 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Sebezařazení na levopravé škále politické orientace – duben 2016

  V rámci dubnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku, která na jedenáctibodové škále s body 1 až 5 reprezentujícími levou část spektra, s bodem 6 představujícím střed a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/2050-sebezarazeni-na-levoprave-skale-politicke-orientace-duben-2016
 • Spokojenost s životem – duben 2016

  V rámci dubnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2049-spokojenost-s-zivotem-duben-2016
 • Důvěra k vybraným institucím veřejného života v dubnu 2016

  NS_1604 V dubnu 2016 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/2048-duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-v-dubnu-2016
 • Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura – duben 2016

  NS_1604 V dubnu 2016 jsme v rámci pravidelného šetření Naše společnost zjišťovali názory veřejnosti na míru integrace EU a roli ČR v tomto procesu. Dále jsme se také ptali na důvěru v budoucnost projektu sjednocené Evropy a zaměřili jsme se také na to,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2047-obcane-cr-o-budoucnosti-eu-a-prijeti-eura-duben-2016
 • Hodnocení evropské integrace – duben 2016

  NS_1604 Součástí dubnového šetření CVVM bylo téma evropské integrace. V rámci šetření jsme zjišťovali názory na to, zda se v Evropské unii uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance, spravedlnosti a solidarity. Dále nás ve výzkumu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2046-hodnoceni-evropske-integrace-duben-2016
 • Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2016

  NS_1604 V dubnu 2016 bylo v pravidelném šetření CVVM Naše společnost zkoumáno téma postojů české veřejnosti k Evropské unii. Konkrétně byla zjišťována spokojenost českých občanů s členstvím v Evropské unii, postoje k evropskému občanství, obecné...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2045-nazory-verejnosti-na-clenstvi-ceske-republiky-v-evropske-unii-duben-2016
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2016

  NS_1604 V dubnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/2044-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-duben-2016
 • Důvěra v evropské a mezinárodní instituce – duben 2016

  NS_1604 V rámci dubnového šetření pokládalo CVVM sadu otázek týkající se důvěry občanů mezinárodním organizacím a institucím Evropské unie. Konkrétně občané vyjadřovali míru své důvěry k Severoatlantské alianci, Organizaci spojených národů a Evropské...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2043-duvera-v-evropske-a-mezinarodni-instituce-duben-2016
 • Důvěra ústavním institucím v dubnu 2016

  NS_1604 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v dubnu 2016 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2042-duvera-ustavnim-institucim-v-dubnu-2016
 • Stranické preference a volební model v dubnu 2016

  V šetření realizovaném v dubnu 2016 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/2039-stranicke-preference-a-volebni-model-v-dubnu-2016

1 nalezených - 10 z 10