Za předpokladu, že ns 1605 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Znalost a hodnocení jaderné fúze

  V květnu 2016 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky. Jeho součástí byly také otázky týkající se jaderné fúze jako jednoho z potenciálních zdrojů energie, na nějž se již...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/2089-znalost-a-hodnoceni-jaderne-fuze
 • Veřejnost o energetické politice a budoucnosti výroby elektrické energie

  V květnu 2016 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky. Výzkum zaprvé zjišťoval zájem o energetickou politiku České republiky, její hodnocení, a to, jak se dle mínění lidí...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/2088-verejnost-o-energeticke-politice-a-budoucnosti-vyroby-elektricke-energie
 • Veřejnost o jaderné energetice – květen 2016

  V květnu 2016 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost v rámci širšího tematického okruhu problematiky životního prostředí zařazen blok otázek věnovaných problematice jaderné energetiky. Výzkum zjišťoval, zda by se podle mínění veřejnosti měl podíl...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/2082-verejnost-o-jaderne-energetice-kveten-2016
 • Postoje k ochraně životního prostředí a jejímu financování – květen 2016

  NS_1605 V květnu CVVM v rámci svého šetření zkoumalo postoje české veřejnosti k životnímu prostředí. Do tohoto širšího bloku byla zařazena baterie otázek týkající se obecné ochoty dělat něco pro ochranu životního prostředí. Zároveň jsme zjišťovali...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/2061-postoje-k-ochrane-zivotniho-prostredi-a-jejimu-financovani-kveten-2016
 • Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

  NS_1605 V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazováni na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se stavem životního prostředí v České...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/2060-hodnoceni-stavu-zivotniho-prostredi-kveten-2016
 • Hodnocení ochrany životního prostředí - květen 2016

  NS_1605 V květnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., věnovalo tématu ochrany životního prostředí v České republice. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/2059-hodnoceni-ochrany-zivotniho-prostredi-kveten-2016
 • Postoje a aktivity české společnosti vzhledem k životnímu prostředí - květen 2016

  NS_1605 V rámci květnového šetření položilo Centrum pro výzkum veřejného mínění čtyři otázky zaměřené na životní prostředí. První dvě otázky mapovaly informovanost o tématu životního prostředí, konkrétně zájem o informace spojené s životním prostředím...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/2058-postoje-a-aktivity-ceske-spolecnosti-vzhledem-k-zivotnimu-prostredi-kveten-2016
 • Spokojenost s životem – květen 2016

  V rámci květnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2057-spokojenost-s-zivotem-kveten-2016
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků květen 2016

  NS_1605 V květnovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkající se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků. Dotazované oblasti se konkrétně týkaly postojů k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2056-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-kveten-2016
 • Česká veřejnost o globálních problémech – květen 2016

  NS_1605 V rámci květnového šetření zaměřeného na problematiku životního prostředí se Centrum pro výzkum veřejného mínění soustředilo i na otázku hodnocení závažnosti některých celosvětových problémů. Předmětem výzkumu byly jednak jevy přímo spojené s...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/2055-ceska-verejnost-o-globalnich-problemech-kveten-2016
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2016

  NS_1605 V květnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/2054-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-kveten-2016
 • Hodnocení činnosti ministerstev – květen 2016

  NS_1605 V květnu 2016 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka, ve které respondenti na škále odpovídající školnímu známkování hodnotili působení jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády a Kanceláře prezidenta republiky v uplynulých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2053-hodnoceni-cinnosti-ministerstev-kveten-2016
 • Důvěra ústavním institucím v květnu 2016

  NS_1605 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v květnu 2016 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2052-duvera-ustavnim-institucim-v-kvetnu-2016
 • Stranické preference a volební model v květnu 2016

  V šetření realizovaném v květnu 2016 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/2051-stranicke-preference-a-volebni-model-v-kvetnu-2016

1 nalezených - 14 z 14