Za předpokladu, že ns 1606 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny jako jedna z forem plýtvání potravinami – červen 2016

  Součástí bloku otázek týkajících se plýtvání potravinami byla i část, která se zabývala nákupem vzhledově ne zcela dokonalého ovoce a zeleniny. Dotázaní se konkrétně vyjadřovali k tomu, které potraviny by si při možnosti volby vybrali - zda dokonalé,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2086-vyhazovani-vzhledove-nedokonale-zeleniny-jako-jedna-z-forem-plytvani-potravinami-cerven-2016
 • Informovanost české veřejnosti o bezlepkové dietě – červen 2016

  NS_1606 Součástí bloku otázek, který se zabýval chováním občanů při nákupu a spotřebě potravin, byla i část týkající se konzumace potravin obsahujících lepek. Občané se vyjadřovali, zda oni sami či někdo v jejich okolí má intoleranci lepku a zároveň...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2085-informovanost-ceske-verejnosti-o-bezlepkove-diete-cerven-2016
 • Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém – červen 2016

  V červnovém CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zkoumalo postoje a deklarované chování české veřejnosti s ohledem na základní rozměry problematiky plýtvání potravinami: (1.) Naléhavost problému a důvody, které jednotlivce motivují k omezení plýtvání potravinami....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2084-spotreba-a-plytvani-potravinami-jako-socialni-problem-cerven-2016
 • Česká veřejnost k problematice geneticky upravených potravin – červen 2016

  NS_1606 V červnovém výzkumu zjišťovalo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. postoje české veřejnosti ke geneticky upraveným potravinám. Konkrétně bylo zjišťováno, zda se respondenti již s pojmem modifikovaných neboli geneticky upravených potravin setkali, následně...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2083-ceska-verejnost-k-problematice-geneticky-upravenych-potravin-cerven-2016
 • Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – léto 2016

  NS_1606 V červnu 2016 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v průběhu června a července 2016 realizován též v Polsku, v Maďarsku a na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/2080-hodnoceni-ekonomicke-situace-a-materialnich-zivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-leto-2016
 • Česká společnost a onemocnění AIDS - červen 2016

  NS_1606 V rámci červnového výzkumu položilo Centrum pro výzkum veřejného mínění tři otázky zkoumající problematiku onemocnění AIDS. Otázkami CVVM zjišťovalo nejen vnímání problematiky onemocnění AIDS v obecné rovině, ale také subjektivní pocit ohrožení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/2079-ceska-spolecnost-a-onemocneni-aids-cerven-2016
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2016

  NS_1606 V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání jejího vývoje v tomto roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/2073-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-cerven-2016
 • Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – červen 2016

  NS_1606 V červnu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2072-ceska-verejnost-o-tzv-islamskem-statu-cerven-2016
 • Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2016

  NS_1606 V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Součástí šetření byl i blok otázek mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na důvod nezaměstnanosti a na obtížnost nalezení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/2071-ceska-verejnost-o-nezamestnanosti-cerven-2016
 • Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – červen 2016

  NS_1606 V červnu 2016 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek týkající se hodnot a občanských práv. V jeho rámci byly pokládány otázky ohledně tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným mužům a ženám a také byly...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2070-postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-cerven-2016
 • Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – červen 2016

  V rámci červnového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, věnovalo se i stávajícím možnostem, které Romové mají v rámci většinové české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak vláda...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2069-romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-cerven-2016
 • Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – červen 2016

  V červnu 2016 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2068-verejne-mineni-o-interrupci-eutanazii-a-trestu-smrti-cerven-2016
 • Česká veřejnost o dění na Ukrajině – červen 2016

  NS_1606 V červnovém výzkumu zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se dění na Ukrajině. Konkrétně se respondenti vyjadřovali k tomu, do jaké míry se zajímají o vývoj...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2067-ceska-verejnost-o-deni-na-ukrajine-cerven-2016
 • Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2016

  NS_1606 V červnovém šetření CVVM známkovali občané České republiky činnost politických stran a institucí. Použita byla školní klasifikace, kde nejlepší známkou je jednička, nejhorší pětka. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2066-hodnoceni-cinnosti-politickych-stran-a-vybranych-instituci-cerven-2016
 • Důvěra vrcholným politikům – červen 2016

  NS_1606 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v červnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména osmadvaceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2065-duvera-vrcholnym-politikum-cerven-2016
 • Občané o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství – červen 2016

  NS_1606 V rámci červnového šetření dotazovalo CVVM SOÚ AV ČR v.v.i., sadu otázek týkajících se smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Konkrétně se dotázaní vyjadřovali k tomu, zda o této smlouvě vůbec slyšeli a vědí,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2064-obcane-o-transatlantickem-obchodnim-a-investicnim-partnerstvi-cerven-2016
 • Důvěra ústavním institucím v červnu 2016

  NS_1606 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v červnu 2016 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím, k nimž byli přiřazeni ještě veřejný ochránce práv (ombudsman), Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2063-duvera-ustavnim-institucim-v-cervnu-2016
 • Stranické preference a volební model v červnu 2016

  V šetření realizovaném v červnu 2016 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/2062-stranicke-preference-a-volebni-model-v-cervnu-2016

1 nalezených - 18 z 18