Za předpokladu, že ns 1610 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Česká veřejnost o dění na Ukrajině – říjen 2016

  NS_1610 V říjnu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se Ukrajiny. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace na Ukrajině a zda ji...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2113-ceska-verejnost-o-deni-na-ukrajine-rijen-2016
 • Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – říjen 2016

  NS_1610 V říjnu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2112-ceska-verejnost-o-tzv-islamskem-statu-rijen-2016
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - říjen 2016

  NS_1610 V říjnovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2108-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-rijen-2016
 • Důvěra vrcholným politikům – říjen 2016

  NS_1610 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v říjnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména jedenatřiceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2107-duvera-vrcholnym-politikum-rijen-2016
 • Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2016

  NS_1610 V rámci svého říjnového šetření CVVM zkoumalo, jak lidé vnímají současnou sociálně-ekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/2106-obcane-o-ekonomicke-situaci-svych-domacnosti-rijen-2016
 • Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2016

  NS_1610 Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/2105-hodnoceni-nekterych-socialnich-podminek-rijen-2016
 • Hodnocení poměrů v České republice po listopadu 1989 – říjen 2016

  NS_1610 Při příležitosti blížícího se výročí Sametové revoluce provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., výzkum mapující názory české veřejnosti na listopadovou revoluci a její důsledky pro různé oblasti života v ČR. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/2104-hodnoceni-pomeru-v-ceske-republice-po-listopadu-1989-rijen-2016
 • Občané o obchodní smlouvě TTIP a dohodě CETA - říjen 2016

  NS_1610 V rámci říjnového šetření dotazovalo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., sadu otázek týkajících se smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi Spojenými státy a Evropskou Unií. Další mezinárodní smlouvou, ke které se česká...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2103-obcane-o-obchodni-smlouve-ttip-a-dohode-ceta-rijen-2016
 • Důvěra ústavním institucím v říjnu 2016

  NS_1610 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v říjnu 2016 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Sledování důvěry ústavním institucím je pravidelnou součástí našich šetření, což nám umožňuje...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2102-duvera-ustavnim-institucim-v-rijnu-2016
 • Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - říjen 2016

  NS_1610 Ve svém pravidelném říjnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR podrobněji věnovalo tématu amerických prezidentských voleb. Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2099-ceska-verejnost-o-americkych-prezidentskych-volbach-rijen-2016
 • Stranické preference a volební model v říjnu 2016

  V šetření realizovaném v říjnu 2016 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/2101-stranicke-preference-a-volebni-model-v-rijnu-2016

1 nalezených - 11 z 11