Za předpokladu, že ns 1612 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Veřejnost o svých obavách a bezpečnostních rizicích pro Českou republiku - prosinec 2016

  V prosincovém šetření CVVM zjišťovalo otevřenou otázkou, zda a jaké lidé pociťují obavy. Dále dotázaní posuzovali, jak velkou hrozbu představuje působení vybraných skupin na území ČR. Zjišťovány byly rovněž názory veřejnosti na reálnost ohrožení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2146-verejnost-o-svych-obavach-a-bezpecnostnich-rizicich-pro-ceskou-republiku-prosinec-2016
 • Důvěra vybraným institucím v prosinci 2016

  NS_1612 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2016 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2145-duvera-vybranym-institucim-v-prosinci-2016
 • Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – prosinec 2016

  NS_1612 V prosincovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Do výzkumu byly zahrnuty jak významné osobnosti...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2142-duvera-vybranym-politikum-v-mezinarodnim-kontextu-prosinec-2016
 • Česká veřejnost o zdravotnictví – prosinec 2016

  NS_1612 V prosinci 2016 byl do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V jeho rámci byla zjišťována celková spokojenost občanů se zdravotním systémem v ČR a rovněž jejich názory na problematičnost...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/2141-ceska-verejnost-o-zdravotnictvi-prosinec-2016
 • Názory na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření – prosinec 2016

  NS_1612 Součástí prosincového šetření pravidelného výzkumu Naše společnost byl i blok otázek týkajících se zdravotnictví a zdravotní péče. Jednou z otázek tohoto bloku byla i sada výroků o opatřeních v systému zdravotní péče v České republice....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/2140-nazory-na-poplatky-ve-zdravotnictvi-a-jina-vybrana-opatreni-prosinec-2016
 • Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – prosinec 2016

  NS_1612 V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. hodnotili občané České republiky vývoj situace ve vybraných oblastech veřejného života během roku 2016. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/2138-hodnoceni-vyvoje-vybranych-oblasti-verejneho-zivota-behem-uplynuleho-roku-prosinec-2016
 • Názory občanů na zdravotnictví v ČR - prosinec 2016

  NS_1612 V prosincovém výzkumu CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. byl zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví a zdravotní péče. Respondenti konkrétně vyjadřovali svou obecnou spokojenost se zdravotní péčí v České republice, dále hodnotili změnu kvality...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/2137-nazory-obcanu-na-zdravotnictvi-v-cr-prosinec-2016
 • Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – prosinec 2016

  NS_1612 V prosinci 2016 zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace v souvislosti s...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2136-ceska-verejnost-o-tzv-islamskem-statu-prosinec-2016
 • Hodnocení bezpečnostní situace v ČR a Evropě – prosinec 2016

  NS_1612 V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. byly respondentům položeny otázky na zhodnocení bezpečnostní situace v okolí jejich bydliště, v ČR a v Evropě. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/2135-hodnoceni-bezpecnostni-situace-v-cr-a-evrope-prosinec-2016
 • Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - prosinec 2016

  NS_1612 V rámci prosincového výzkumu Naše společnost jsme respondentům položili několik otázek, které se zabývaly nedávnými prezidentskými volbami ve Spojených státech, jejich výsledkem, vlivem, jaký bude mít zvolení Donalda Trumpa do úřadu prezidenta...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2134-ceska-verejnost-o-americkych-prezidentskych-volbach-prosinec-2016
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2016

  NS_1612 V prosincovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/2133-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-prosinec-2016
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - prosinec 2016

  NS_1612 V prosincovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2132-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-prosinec-2016
 • Česká veřejnost o dění na Ukrajině – prosinec 2016

  NS_1612 Součástí prosincového šetření z roku 2016 Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla i sada otázek týkající se aktuálního dění na Ukrajině. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace na Ukrajině a zda ji...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2130-ceska-verejnost-o-deni-na-ukrajine-prosinec-2016
 • Dodržování vánočních zvyků v českých domácnostech - prosinec 2016

  NS_1612 V prosinci 2016 byla do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazena baterie otázek týkající se udržování vánočních zvyků, kdy respondenti odpovídali na otázku, zda uvedené zvyky ve své domácnosti dodržují, či nikoli. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2125-dodrzovani-vanocnich-zvyku-v-ceskych-domacnostech-prosinec-2016
 • Důvěra ústavním institucím v prosinci 2016

  NS_1612 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2016 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2122-duvera-ustavnim-institucim-v-prosinci-2016
 • Stranické preference a volební model v prosinci 2016

  V šetření realizovaném v prosinci 2016 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/2120-stranicke-preference-a-volebni-model-v-prosinci-2016

1 nalezených - 16 z 16