Za předpokladu, že ns 1701 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – leden 2017

  NS_1701 V lednu 2017 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v průběhu ledna 2017 realizován též v Polsku a v Maďarsku a koncem...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4263-hodnoceni-ekonomicke-situace-a-materialnich-zivotnich-podminek-v-stredoevropskem-srovnani-leden-2017
 • Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2017

  NS_1701 Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným položili otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v uplynulém roce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/2154-obcane-o-inflaci-a-realnych-prijmech-leden-2017
 • Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – leden 2017

  V lednu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/2153-spokojenost-se-stavem-vybranych-oblasti-verejneho-zivota-leden-2017
 • Postoje občanů k prezidentskému úřadu - leden 2017

  NS_1701 V lednovém výzkumu CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. byl zařazen blok otázek týkající se úřadu prezidenta České republiky. Respondenti konkrétně vyjadřovali své názory na způsob volby prezidenta, jaká má být dle jejich názoru pozice prezidenta vůči vládě...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2150-postoje-obcanu-k-prezidentskemu-uradu-leden-2017
 • Občané o ústavních pravomocích prezidenta – leden 2017

  NS_1701 V lednovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky. Tématem otázek byl jak obecný názor na rozsah ústavních pravomocí prezidenta, tak názory na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2151-obcane-o-ustavnich-pravomocich-prezidenta-leden-2017
 • Postoje českých občanů k NATO

  NS_1701 V lednu 2017 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se postojů českých občanů k členství České republiky v Severoatlantické alianci (NATO). Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2149-postoje-ceskych-obcanu-k-nato
 • Postoje českých občanů k obraně ČR - leden 2017

  NS_1701 V lednovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k NATO. Popisované výsledky v této zprávě se pojí s obecnými názory na obranu státu. Dotázaní konkrétně vyjadřovali míru souhlasu s...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2148-postoje-ceskych-obcanu-k-obrane-cr-leden-2017
 • Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí – leden 2017

  NS_1701 Od roku 1997 v našich šetřeních opakovaně sledujeme, jak veřejnost vnímá hospodářskou úroveň České republiky, a to prostřednictvím otázky, která zároveň umožňuje toto hodnocení zasadit do kontextu vnímání hospodářské úrovně dalších devíti...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/2147-hospodarska-uroven-cr-v-kontextu-jinych-zemi-leden-2017
 • Důvěra ústavním institucím v lednu 2017

  NS_1701 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v lednu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Sledování důvěry ústavním institucím je pravidelnou součástí našich šetření, což nám umožňuje...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2144-duvera-ustavnim-institucim-v-lednu-2017
 • Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2017

  NS_1701 V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě. Dotázaní hodnotili, jak prezident Miloš Zeman plní funkce svěřené mu Ústavou, dbá o vážnost a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2143-hodnoceni-pusobeni-milose-zemana-v-prezidentskem-urade-leden-2017
 • Stranické preference a volební model v lednu 2017

  V šetření realizovaném v lednu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/2139-stranicke-preference-a-volebni-model-v-lednu-2017

1 nalezených - 11 z 11