Za předpokladu, že ns 1702 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR – únor 2017

  NS_1702 Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR. S fungováním demokracie v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4262-nazory-ceske-verejnosti-na-uroven-demokracie-a-respektovani-lidskych-prav-v-cr-unor-2017
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - únor 2017

  NS_1702 V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4261-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-unor-2017
 • Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – únor 2017

  NS_1702 Do svého pravidelného únorového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4259-mira-nalehavosti-ruznych-oblasti-verejneho-zivota-unor-2017
 • Postoje českých občanů k manželství a rodině - únor 2017

  NS_1702 V rámci únorového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkající se rodiny. V zahrnuté baterii respondenti vyjadřovali své postoje k vybrané sadě výroků, které směřují k partnerskému soužití, názorům na manželství, rozvody a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2164-postoje-ceskych-obcanu-k-manzelstvi-a-rodine-unor-2017
 • Spokojenost se životem – únor 2017

  V rámci únorového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. požádalo respondenty o zhodnocení spokojenosti se svým životem. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2163-spokojenost-se-zivotem-unor-2017
 • Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2017

  V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na rozhodování. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/2162-zajem-o-politiku-a-nazory-na-podileni-se-obcanu-na-rozhodovani-unor-2017
 • Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2017

  Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/2161-zajem-politiku-o-nazory-obcanu-a-moznosti-obcanu-ovlivnit-verejnou-sferu-unor-2017
 • Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice - únor 2017

  NS_1702 V rámci únorového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkající se sociální politiky rodin. Respondenti hodnotili celkový postup vlády v případě sociální situace rodin s dětmi a dále se vyjadřovali ke konkrétním opatřením...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/2160-nazory-obcanu-na-vybrana-opatreni-v-rodinne-politice-unor-2017
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2017

  NS_1702 V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/2159-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-unor-2017
 • Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky – únor 2017

  NS_1702 V únorovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit program vlády, její...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2158-hodnoceni-vlady-bohuslava-sobotky-unor-2017
 • Důvěra stranickým představitelům – únor 2017

  NS_1702 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v únorovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam obsahoval jména 27 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2157-duvera-stranickym-predstavitelum-unor-2017
 • Občané o Chartě 77 – únor 2017

  NS_1702 V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se Charty 77. Šetření konkrétně zjišťovalo, jak občané hodnotí roli, kterou Charta 77 a chartisté sehráli v československé historii před rokem 1989,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2156-obcane-o-charte-77-unor-2017
 • Důvěra ústavním institucím v únoru 2017

  NS_1702 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v únoru 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Sledování důvěry ústavním institucím je pravidelnou součástí našich šetření, což nám umožňuje...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2155-duvera-ustavnim-institucim-v-unoru-2017
 • Stranické preference a volební model v únoru 2017

  V šetření realizovaném v únoru 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/2152-stranicke-preference-a-volebni-model-v-unoru-2017

1 nalezených - 14 z 14