Za předpokladu, že ns 1704 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - duben 2017

  NS_1704 V dubnovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4367-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-duben-2017
 • Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2017

  NS_1704 V dubnu 2017 bylo v pravidelném šetření CVVM Naše společnost zkoumáno téma postojů české veřejnosti k Evropské unii. Konkrétně byla zjišťována spokojenost českých občanů s členstvím v Evropské unii, postoje k evropskému občanství a názory na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4350-nazory-verejnosti-na-clenstvi-ceske-republiky-v-evropske-unii-duben-2017
 • Hodnocení životních podmínek v místě bydliště – duben 2017

  NS_1704 V dubnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zajímalo, jak jsou občané České republiky celkově spokojeni se životem v místě svého bydliště a také jak jsou v místě bydliště spokojeni s vybranými životními...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4348-hodnoceni-zivotnich-podminek-v-miste-bydliste-duben-2017
 • Ztotožnění s výroky o Evropské unii – duben 2017

  V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v dubnu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda souhlasí či nesouhlasí s několika výroky o Evropské unii. Sledování postojů vůči Evropské unii je pravidelnou součástí šetření CVVM, což nám...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4343-ztotozneni-s-vyroky-o-evropske-unii-duben-2017
 • Důvěra v evropské a mezinárodní instituce – duben 2017

  NS_1704 V rámci dubnového šetření pokládalo CVVM sadu otázek týkající se důvěry občanů mezinárodním organizacím a institucím Evropské unie. Konkrétně občané vyjadřovali míru své důvěry k Severoatlantské alianci, Organizaci spojených národů a Evropské...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4333-duvera-v-evropske-a-mezinarodni-instituce-duben-2017
 • Hodnocení evropské integrace – duben 2017

  NS_1704 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byly v dubnu 2017 zařazeny otázky na téma evropské integrace. Konkrétně jsme zjišťovali názory na to, zda se v Evropské unii uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4331-hodnoceni-evropske-integrace-duben-2017
 • Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura – duben 2017

  NS_1704 V dubnu 2017 jsme v rámci pravidelného šetření Naše společnost zjišťovali názory veřejnosti na míru integrace EU a roli ČR v tomto procesu. Dále jsme se také ptali na důvěru v budoucnost projektu sjednocené Evropy a zaměřili jsme se také na to,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4329-obcane-cr-o-budoucnosti-eu-a-prijeti-eura-duben-2017
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2017

  NS_1704 V dubnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4327-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-duben-2017
 • Důvěra vrcholným politikům – duben 2017

  NS_1704 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v dubnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam tentokrát obsahoval jména devětadvaceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4276-duvera-vrcholnym-politikum-duben-2017
 • Důvěra ústavním institucím v dubnu 2017

  NS_1704 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v dubnu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4274-duvera-ustavnim-institucim-v-dubnu-2017
 • Stranické preference a volební model v dubnu 2017

  V šetření realizovaném v dubnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4271-stranicke-preference-a-volebni-model-v-dubnu-2017

1 nalezených - 11 z 11