Za předpokladu, že ns 1705 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Veřejnost o „obratu“ v německé energetice – květen 2017

  V květnu 2017 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky, jež se týkaly tzv. obratu v energetice (Energiewende) v sousedním Německu. Výzkum se kromě jiného zabýval tím, zda...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4416-verejnost-o-obratu-v-nemecke-energetice-kveten-2017
 • Veřejnost o spotřebě elektrické energie, o obnovitelných zdrojích a šetrnosti výroby k životnímu prostředí – květen 2017

  V květnu 2017 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky. Výzkum se kromě jiného zabýval tím, jak se bude do budoucna vyvíjet spotřeba elektrické energie u nás a zda je či není...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4409-verejnost-o-spotrebe-elektricke-energie-o-obnovitelnych-zdrojich-a-setrnosti-vyroby-k-zivotnimu-prostredi-kveten-2017
 • Veřejnost o jaderné energetice – květen 2017

  V květnu 2017 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost v rámci širšího tematického okruhu problematiky životního prostředí zařazen blok otázek věnovaných problematice jaderné energetiky. Výzkum zjišťoval, zda by se podle mínění veřejnosti měl podíl...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4403-verejnost-o-jaderne-energetice-kveten-2017
 • Veřejnost o energetické politice a budoucnosti výroby elektrické energie – květen 2017

  V květnu 2017 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky. Výzkum zaprvé zjišťoval zájem o energetickou politiku České republiky a její hodnocení. Dále se výzkum věnoval...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4401-verejnost-o-energeticke-politice-a-budoucnosti-vyroby-elektricke-energie-kveten-2017
 • Názory občanů na drogy – květen 2017

  NS_1705 Květnové šetření CVVM se zaměřilo na problematiku drog a jejich vnímání českou veřejností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/4389-nazory-obcanu-na-drogy-kveten-2017
 • Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2017

  NS_1705 V květnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., věnovalo tématu ochrany životního prostředí v České republice. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4373-hodnoceni-ochrany-zivotniho-prostredi-kveten-2017
 • Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – květen 2017

  NS_1705 V květnovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti ke konzumaci návykových látek. Dotázaní hodnotili, do jaké míry považují za přijatelnou konzumaci některých návykových látek,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/4369-postoj-verejnosti-ke-konzumaci-vybranych-navykovych-latek-kveten-2017
 • Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2017

  NS_1705 V květnovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti ke stavu životního prostředí v České republice a místě bydliště. Respondenti dále vyjadřovali spokojenost s konkrétními oblastmi...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4365-hodnoceni-stavu-zivotniho-prostredi-kveten-2017
 • Veřejné mínění o interrupci a eutanazii – květen 2017

  V květnu 2017 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4363-verejne-mineni-o-interrupci-a-eutanazii-kveten-2017
 • Postoje občanů k trestu smrti – květen 2017

  NS_1705 Centrum pro výzkum veřejného mínění zkoumalo v květnovém šetření postoje českých občanů k trestu smrti. Položené otázky se týkaly jednak obec-ného názoru na to, zda by trest smrti v České republice měl existovat, nebo ne, jednak zjišťovaly,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/4361-postoje-obcanu-k-trestu-smrti-kveten-2017
 • Spokojenost se životem – květen 2017

  V rámci květnového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. požádalo respondenty o zhodnocení spokojenosti se svým životem. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4359-spokojenost-se-zivotem-kveten-2017
 • Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2017

  NS_1705 V květnu 2017 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek týkající se tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným mužům a ženám. Zároveň byly zjišťovány postoje občanů k tomu, zda by lidé s homosexuální...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4357-postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-kveten-2017
 • Hodnocení činnosti ministerstev – květen 2017

  NS_1705 V květnu 2017 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka, ve které respondenti na škále odpovídající školnímu známkování hodnotili působení jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády a Kanceláře prezidenta republiky v uplynulých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4355-hodnoceni-cinnosti-ministerstev-kveten-2017
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2017

  NS_1705 V květnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4353-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-kveten-2017
 • Důvěra ústavním institucím v květnu 2017

  NS_1705 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v květnu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4346-duvera-ustavnim-institucim-v-kvetnu-2017
 • Stranické preference a volební model v květnu 2017

  V šetření realizovaném v květnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4335-stranicke-preference-a-volebni-model-v-kvetnu-2017

1 nalezených - 16 z 16