Za předpokladu, že ns 1706 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Česká veřejnost k problematice geneticky upravených potravin – červen 2017

  NS_1706 V červnovém výzkumu zjišťovalo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. postoje české veřejnosti ke geneticky upraveným potravinám. Konkrétně bylo zjišťováno, zda se respondenti o téma geneticky modifikovaných potravin zajímají. Následně zodpovídali, jak často...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4412-ceska-verejnost-k-problematice-geneticky-upravenych-potravin-cerven-2017
 • Názory na EU v středoevropském srovnání – léto 2017

  NS_1706 V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným čtyři otázky zkoumající postoje k Evropské unii a k zapojení České republiky v ní. Pod zastřešením CEORG v průběhu června a července byly srovnatelné otázky položeny i...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4399-nazory-na-eu-v-stredoevropskem-srovnani-leto-2017
 • Sebezařazení na levopravé škále politické orientace – červen 2017

  V rámci červnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku, která na jedenáctibodové škále s body 1 až 5 reprezentujícími levou část spektra, s bodem 6 představujícím střed a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4397-sebezarazeni-na-levoprave-skale-politicke-orientace-cerven-2017
 • Zájem o bio potraviny v České republice a jejich spotřeba – červen 2017

  V rámci bloku otázek týkajících se spotřebního chování dotázaných a plýtvání potravinami zařazeného do červnového šetření CVVM bylo respondentům předloženo i několik otázek týkajících se bio potravin. Byl zjišťován nejprve zájem respondentů o informace...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4395-zajem-o-bio-potraviny-v-ceske-republice-a-jejich-spotreba-cerven-2017
 • Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny jako jedna z forem plýtvání potravinami – červen 2017

  V rámci svého červnového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se potravin a především jejich plýtvání. Součástí tohoto bloku otázek byla část, která se zabývala nákupem vzhledově ne zcela dokonalého ovoce a zeleniny. Dotázaní se...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4393-vyhazovani-vzhledove-nedokonale-zeleniny-jako-jedna-z-forem-plytvani-potravinami-cerven-2017
 • Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém – červen 2017

  V červnovém výzkumu zjišťovalo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. postoje české veřejnosti k plýtvání potravinami. Respondenti hodnotili závažnost problému plýtvání potravinami, kolik potravin jejich domácnost přibližně vyhodí, a jaké jsou jejich spotřební návyky...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4391-spotreba-a-plytvani-potravinami-jako-socialni-problem-cerven-2017
 • Postoje české veřejnosti ke svému zaměstnání – červen 2017

  NS_1706 Červnové šetření CVVM se více zaměřilo na téma zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4387-postoje-ceske-verejnosti-ke-svemu-zamestnani-cerven-2017
 • Spokojenost se životem – červen 2017

  V rámci červnového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. požádalo respondenty o zhodnocení spokojenosti se svým životem. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4385-spokojenost-se-zivotem-cerven-2017
 • Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – červen 2017

  NS_1706 V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4383-obcane-o-materialnich-zivotnich-podminkach-svych-domacnosti-cerven-2017
 • Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2017

  NS_1706 V červnovém šetření CVVM známkovali občané České republiky činnost politických stran a institucí. Použita byla školní klasifikace, kde nejlepší známkou je jednička, nejhorší pětka. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4381-hodnoceni-cinnosti-politickych-stran-a-vybranych-instituci-cerven-2017
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2017

  NS_1706 V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v příštím roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4379-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-cerven-2017
 • Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2017

  NS_1706 V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Součástí šetření byl blok otázek mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na důvod nezaměstnanosti a na obtížnost nalezení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4377-ceska-verejnost-o-nezamestnanosti-cerven-2017
 • Důvěra ústavním institucím v červnu 2017

  NS_1706 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v červnu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4375-duvera-ustavnim-institucim-v-cervnu-2017
 • Stranické preference a volební model v červnu 2017

  V šetření realizovaném v červnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4371-stranicke-preference-a-volebni-model-v-cervnu-2017

1 nalezených - 14 z 14