Za předpokladu, že ns 1709 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2017

  NS_1709 V září 2017 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva uvádí základní výsledky otázek zaměřených na to,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4514-zajem-o-pivo-a-jeho-vyber-v-roce-2017
 • Pivo v české společnosti v roce 2017

  NS_1709 V září 2017 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato zpráva přináší základní výsledky o podílu konzumentů piva mezi...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4512-pivo-v-ceske-spolecnosti-v-roce-2017
 • Postoje k zákazu kouření v restauracích v roce 2017

  NS_1709 V září 2017 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo otázky k tématu zákazu kouření v restauračních zařízeních a příslušného zákona. V této tiskové zprávě jsou uvedeny základní výsledky otázek na postoj k zákazu před zavedením zákona a po třech...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4597-postoje-k-zakazu-koureni-v-restauracich-v-roce-2017
 • Občané o konfliktu v Sýrii – září 2017

  NS_1709 V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se aktuálního vývoje konfliktu v Sýrii. Šetření zjišťovalo, zda se občané o vývoj konfliktu v Sýrii zajímají, jak hodnotí působení různých aktérů...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4460-obcane-o-konfliktu-v-syrii-zari-2017
 • Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – září 2017

  NS_1709 V rámci zářijového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, dále se věnovalo názorům na možnosti, které Romové mají v české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak vláda a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4453-romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-zari-2017
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2017

  NS_1709 V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4446-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-zari-2017
 • Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám – září 2017

  NS_1709 V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo baterii otázek zkoumající postoje občanů České republiky k politickým stranám. Výsledky naznačují, že většina populace zaujímá k politickým stranám spíše negativní postoj. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4444-postoje-obyvatel-ceske-republiky-k-politickym-stranam-zari-2017
 • Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám – září 2017

  NS_1709 V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo baterii otázek zkoumající po roční zkušenosti postoje občanů České republiky k opatřením zavedeným loňskou novelou zákona o českém školství. Podobná baterie byla položena v minulém roce, kdy...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4439-postoje-obyvatel-ceske-republiky-k-novele-zakona-o-ceskem-skolstvi-platbam-za-vysoke-skoly-a-statnim-maturitam-zari-2017
 • Hodnocení kvality různých typů škol – září 2017

  NS_1709 Pravidelný výzkum CVVM v září 2017 zjišťoval názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání v ČR. Otázky byly konkrétně zaměřeny na úroveň vzdělávání na vybraných typech škol, možnost dosáhnout vzdělání odpovídajícího schopnostem a hodnocení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4436-hodnoceni-kvality-ruznych-typu-skol-zari-2017
 • Preference prezidentských kandidátů v září 2017

  NS_1709 Ve svém pravidelném zářijovém šetření se CVVM poprvé zaměřilo na blížící se volby do úřadu prezidenta republiky. Položené otázky zkoumaly ochotu zúčastnit se prezidentských voleb, koho by v nich případně lidé volili a rovněž přijatelnost...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4430-preference-prezidentskych-kandidatu-v-zari-2017
 • Důvěra stranickým představitelům – září 2017

  NS_1709 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam obsahoval jména 26 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4428-duvera-stranickym-predstavitelum-zari-2017
 • Důvěra ústavním institucím v září 2017

  NS_1709 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4426-duvera-ustavnim-institucim-v-zari-2017
 • Stranické preference a volební model v září 2017

  NS_1709 V šetření realizovaném v září 2017 CVVM zjišťovalo ochotu zúčastnit se říjnových parlamentních voleb a podporu kandidujících politických stran a hnutí ve veřejnosti. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4418-stranicke-preference-a-volebni-model-v-zari-2017

1 nalezených - 13 z 13