Za předpokladu, že ns 1710 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Důvěra názorům vybraných skupin vyjadřujících se k veřejným otázkám v ČR – říjen 2017

  NS_1710 Do říjnového šetření zahrnulo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek, ve kterých respondenti posuzovali svoji důvěru ke skupinám lidí vyjadřujících se k veřejným otázkám. Nejprve hodnotili, zda se jejich rozhodnutí řídí spíše názory...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4476-duvera-nazorum-vybranych-skupin-vyjadrujicich-se-k-verejnym-otazkam-v-cr-rijen-2017
 • Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2017

  NS_1710 V rámci svého říjnového šetření CVVM zkoumalo, jak lidé vnímají současnou sociálně-ekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4474-obcane-o-ekonomicke-situaci-svych-domacnosti-rijen-2017
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků a kvótám na jejich přerozdělování - říjen 2017

  NS_1710 V říjnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků a k zavádění tzv. imigračních kvót pro jednotlivé státy EU, podle nichž by příchozí imigranti měli být mezi...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4472-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-a-kvotam-na-jejich-prerozdelovani-rijen-2017
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2017

  NS_1710 V říjnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4470-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-rijen-2017
 • Rozdělení Československa: 25 let od vzniku samostatné ČR a SR

  NS_1710 Při příležitosti výročí pětadvaceti let od rozdělení Československa na dvě samostatné republiky provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Inštitút pre verejné otázky Bratislava ve spolupráci s agenturou...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4468-rozdeleni-ceskoslovenska-25-let-od-vzniku-samostatne-cr-a-sr
 • Sympatie české veřejnosti k některým zemím - říjen 2017

  NS_1710 V rámci říjnového šetření CVVM předložilo svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na pětibodové škále s krajními hodnotami „velmi sympatická“ a „velmi nesympatická“....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4466-sympatie-ceske-verejnosti-k-nekterym-zemim-rijen-2017
 • Důvěra k vybraným institucím veřejného života – říjen 2017

  NS_1710 V říjnu 2017 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4464-duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-rijen-2017
 • Rozdělení Československa: 25 let od vzniku samostatné ČR a SR - tisková konference 5.12.2017 v 11:00

  NS_1710 Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Inštitút pre verejné otázky, Bratislava ve spolupráci s agenturou FOCUS Vás srdečně zvou na tiskovou konferenci k výsledkům výzkumu veřejného mínění na téma „Rozdělení...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4463-rozdeleni-ceskoslovenska-25-let-od-vzniku-samostatne-cr-a-sr-tiskova-konference-5-12-2017-v-11-00
 • Daně z pohledu veřejného mínění – říjen 2017

  NS_1710 Říjnové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy, dále zkoumalo názory na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4458-dane-z-pohledu-verejneho-mineni-rijen-2017
 • Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2017

  NS_1710 Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4455-hodnoceni-nekterych-socialnich-podminek-rijen-2017
 • Preference prezidentských kandidátů v říjnu 2017

  NS_1710 Ve svém pravidelném říjnovém šetření se CVVM opět zaměřilo na blížící se volby do úřadu prezidenta republiky. Položené otázky zkoumaly ochotu zúčastnit se prezidentských voleb, koho by v nich případně lidé volili a rovněž přijatelnost...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4451-preference-prezidentskych-kandidatu-v-rijnu-2017
 • Důvěra ústavním institucím v říjnu 2017

  NS_1710 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v říjnu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4448-duvera-ustavnim-institucim-v-rijnu-2017

1 nalezených - 12 z 12