Za předpokladu, že ns 1712 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Důvěra vybraným institucím v prosinci 2017

  NS_1712 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4553-duvera-vybranym-institucim-v-prosinci-2017
 • Image politických stran – prosinec 2017

  NS_1712 V prosinci 2017 CVVM zjišťovalo názory na jednotlivé strany zastoupené v Poslanecké sněmovně a na jejich působení. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, jestli jsou nebo nejsou politické strany zárukou demokratických poměrů a právního řádu a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4536-image-politickych-stran-prosinec-2017
 • Veřejnost o svých obavách a bezpečnostních rizicích pro Českou republiku - prosinec 2017

  NS_1712 V prosincovém šetření CVVM zjišťovalo, zda lidé hledí do budoucnosti své, republiky, Evropy a celého lidstva s optimismem či pesimismem. Dále jsme se dotazovali na pocit bezpečí, a to v rámci celé ČR a v místě bydliště, a zároveň jsme se ptali...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/4506-verejnost-o-svych-obavach-a-bezpecnostnich-rizicich-pro-ceskou-republiku-prosinec-2017
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2017

  NS_1712 V prosincovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4492-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-prosinec-2017
 • Názory občanů na zdravotní péči v ČR - prosinec 2017

  NS_1712 V prosinci 2017 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost jako každý rok zařazen blok otázek týkajících se zdravotnictví a zdravotní péče. Respondenti konkrétně vyjadřovali svou obecnou spokojenost se zdravotní péčí v České republice, dále...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/4489-nazory-obcanu-na-zdravotni-peci-v-cr-prosinec-2017
 • Česká veřejnost o zdravotnictví - prosinec 2017

  NS_1712 V prosinci 2017 byl do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V jeho rámci byla zjišťována celková spokojenost občanů se zdravotním systémem v ČR a rovněž jejich názory na problematičnost...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/4487-ceska-verejnost-o-zdravotnictvi-prosinec-2017
 • Důvěra ústavním institucím v prosinci 2017

  NS_1712 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím, mezi nimiž tentokrát z důvodu probíhající výměny nebyla zařazena vláda. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4484-duvera-ustavnim-institucim-v-prosinci-2017
 • Preference prezidentských kandidátů v prosinci 2017

  NS_1712 Ve svém pravidelném prosincovém šetření se CVVM opět zaměřilo na nadcházející volby do úřadu prezidenta republiky. Položené otázky zkoumaly ochotu zúčastnit se prezidentských voleb, koho by v nich případně lidé volili a rovněž přijatelnost...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4482-preference-prezidentskych-kandidatu-v-prosinci-2017
 • Volební model v prosinci 2017

  NS_1712 V šetření realizovaném v prosinci 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4480-volebni-model-v-prosinci-2017

1 nalezených - 9 z 9