Za předpokladu, že ns 1802 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2018

  NS_1802 V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4565-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-unor-2018
 • Angažovanost občanů a jejich porozumění politice - únor 2018

  NS_1802 V únorovém šetření dotazovalo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., sadu otázek týkajících se možností participace občanů na politickém dění a jejich porozumění politice v obecné rovině. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4563-angazovanost-obcanu-a-jejich-porozumeni-politice-unor-2018
 • Mínění o motivech vstupu do politiky – únor 2018

  NS_1802 V únoru 2018 byly v rámci bloku o občanské angažovanosti a participaci na veřejném životě pokládány otázky mapující mínění občanů o motivech pro vstup do politiky. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4561-mineni-o-motivech-vstupu-do-politiky-unor-2018
 • Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – únor 2018

  NS_1802 Do svého pravidelného únorového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4559-mira-nalehavosti-ruznych-oblasti-verejneho-zivota-unor-2018
 • Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR – únor 2018

  NS_1802 Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR. S fungováním demokracie v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4557-nazory-ceske-verejnosti-na-uroven-demokracie-a-respektovani-lidskych-prav-v-cr-unor-2018
 • Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2018

  NS_1802 V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na rozhodování. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4554-zajem-o-politiku-a-nazory-na-podileni-se-obcanu-na-rozhodovani-unor-2018
 • Důvěra vrcholným politikům – únor 2018

  NS_1802 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v únorovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména třiceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4551-duvera-vrcholnym-politikum-unor-2018
 • Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2018

  NS_1802 Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4549-zajem-politiku-o-nazory-obcanu-a-moznosti-obcanu-ovlivnit-verejnou-sferu-unor-2018
 • Hodnocení vlády Andreje Babiše – únor 2018

  NS_1802 V únorovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení vlády Andreje Babiše. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit program vlády, její...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4547-hodnoceni-vlady-andreje-babise-unor-2018
 • Důvěra ústavním institucím v únoru 2018

  NS_1802 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v únoru 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4545-duvera-ustavnim-institucim-v-unoru-2018
 • Volební model v únoru 2018

  NS_1802 V šetření realizovaném v únoru 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4534-volebni-model-v-unoru-2018

1 nalezených - 11 z 11