Za předpokladu, že ns 1803 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Osudové osmičky v historickém vědomí české a slovenské veřejnosti: události, období, osobnosti

  NS_1803 V souvislosti s tzv. „osmičkovými“ výročími byl v České republice i na Slovensku proveden výzkum, jehož náplní bylo, jak občané nahlížejí na uvedené historické události a na jednotlivé historické osobnosti a jak hodnotí tyto události v kontextu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4651-osudove-osmicky-v-historickem-vedomi-ceske-a-slovenske-verejnosti-udalosti-obdobi-osobnosti2
 • Občané o osobnostech, obdobích a událostech česko-slovenské historie od vzniku ČSR po současnost – březen 2018

  NS_1803 V tomto roce uplyne 100 let od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. Zároveň v tomto roce uplyne 50 let od událostí tzv. Pražského jara roku 1968, již prošlo 70. výročí únorového převratu z roku 1948 a připomeneme si i 80 let...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4613-obcane-o-osobnostech-obdobich-a-udalostech-cesko-slovenske-historie-od-vzniku-csr-po-soucasnost-brezen-2018
 • Postoje české veřejnosti k cizincům - březen 2018

  NS_1803 V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR položilo respondentům sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k cizincům. Dotazovaní se konkrétně vyjadřovali k problematice cizinců pobývajících na území ČR a v místě...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4603-postoje-ceske-verejnosti-k-cizincum-brezen-2018
 • Občané o ústavních pravomocích prezidenta – březen 2018

  NS_1803 V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky. Tématem otázek byl jak obecný názor na rozsah ústavních pravomocí prezidenta, tak názory na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4601-obcane-o-ustavnich-pravomocich-prezidenta-brezen-2018
 • Postoje občanů k prezidentskému úřadu – březen 2018

  NS_1803 V březnovém výzkumu CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. byl zařazen blok otázek týkající se úřadu prezidenta České republiky. Respondenti konkrétně vyjadřovali své názory na způsob volby prezidenta, jaká má být dle jejich názoru pozice prezidenta vůči vládě...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4599-postoje-obcanu-k-prezidentskemu-uradu-brezen-2018
 • Spokojenost se životem – březen 2018

  NS_1803 V rámci březnového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. požádalo respondenty o zhodnocení spokojenosti se svým životem. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4595-spokojenost-se-zivotem-brezen-2018
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2018

  NS_1803 V březnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4593-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-brezen-2018
 • Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2018

  NS_1803 V březnu 2018 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4591-nazory-verejnosti-na-usazovani-cizincu-v-cr-brezen-2018
 • Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2018

  NS_1803 V březnu 2018 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice. Do šetření bylo zahrnuto celkem 17 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v tomto případě...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4588-vztah-ceske-verejnosti-k-narodnostnim-skupinam-zijicim-v-cr-brezen-2018
 • Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2018

  NS_1803 V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost jsme v březnu 2018 zjišťovali postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah jsme zkoumali otázkou, zda by dotyčný nechtěl mít dané lidi za sousedy. Zobrazit všechny zprávy...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4586-tolerance-k-vybranym-skupinam-obyvatel-brezen-2018
 • Důvěra k vybraným institucím veřejného života – březen 2018

  NS_1803 V březnu 2018 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Tato otázka se opakuje dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4584-duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-brezen-2018
 • Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – březen 2018

  NS_1803 V březnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4582-hodnoceni-pusobeni-milose-zemana-v-prezidentskem-urade-brezen-2018
 • Důvěra ústavním institucím v březnu 2018

  NS_1803 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4572-duvera-ustavnim-institucim-v-breznu-2018
 • Volební model v březnu 2018

  NS_1803 V šetření realizovaném v březnu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4567-volebni-model-v-breznu-2018

1 nalezených - 14 z 14