Za předpokladu, že ns 1804 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - duben 2018

  NS_1804 V dubnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků a k situaci spojené s migrační krizí. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání uprchlíků z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4649-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-duben-2018
 • Názory české veřejnosti na současnou situaci na Ukrajině – duben 2018

  NS_1804 V dubnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., jsme se zaměřili na otázky týkající se současného dění na Ukrajině. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace na Ukrajině a zda ji pokládají za...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4642-nazory-ceske-verejnosti-na-soucasnou-situaci-na-ukrajine-duben-2018
 • Názory na uspořádání společnosti a sociální soudržnost – duben 2018

  NS_1804 V tomto roce jsme v dubnu do dotazníku zařadili řadu otázek, které se buď bezprostředně, nebo zprostředkovaně týkaly sociální soudržnosti společnosti a které jsme naposledy pokládali před třemi lety. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4640-nazory-na-usporadani-spolecnosti-a-socialni-soudrznost-duben-2018
 • Veřejnost o důvodech k odstoupení politiků z funkce – duben 2018

  NS_1804 V dubnu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak obyvatelé ČR pohlížejí na různé situace, jež mohou být důvodem pro to, aby veřejný činitel či politik, který se v nich ocitne, odstoupil ze své funkce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/4638-verejnost-o-duvodech-k-odstoupeni-politiku-z-funkce-duben-2018
 • Politická kultura veřejně činných lidí – duben 2018

  NS_1804 V dubnu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak obyvatelé ČR hodnotí politickou kulturu veřejně činných lidí, tedy to, jak mezi sebou jednají, jak na veřejnosti vystupují a jak informují o problémech. Zobrazit všechny zprávy z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/4635-politicka-kultura-verejne-cinnych-lidi-duben-2018
 • Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – duben 2018

  NS_1804 V dubnovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4633-duvera-vybranym-politikum-v-mezinarodnim-kontextu-duben-2018
 • Vliv na politické rozhodování - duben 2018

  NS_1804 V dubnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory české veřejnosti na vliv voličů, občanů, vybraných institucí a dalších faktorů na rozhodování politiků. Podle českých občanů mají z vybraných faktorů na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4631-vliv-na-politicke-rozhodovani-duben-2018
 • Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – duben 2018

  NS_1804 Do dubnového výzkumu Naše společnost zařadilo CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i. sadu otázek týkajících se korupce. Občané vyjadřovali svůj názor na rozšíření korupce v České republice a zároveň hodnotili míru korupce u vybraných institucí a oblastí...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4629-nazor-na-rozsirenost-a-miru-korupce-u-verejnych-cinitelu-a-instituci-duben-2018
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2018

  NS_1804 V dubnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4627-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-duben-2018
 • Občané o konfliktu v Sýrii – duben 2018

  NS_1804 V dubnovém šetření (2018) CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se aktuálního vývoje konfliktu v Sýrii. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4624-obcane-o-konfliktu-v-syrii-duben-2018
 • Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura - duben 2018

  NS_1804 V dubnu 2018 jsme v rámci pravidelného šetření Naše společnost zjišťovali názory veřejnosti na míru integrace EU a roli ČR v tomto procesu. Dále jsme se také ptali na důvěru v budoucnost projektu sjednocené Evropy a zaměřili jsme se také na to,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4622-obcane-cr-o-budoucnosti-eu-a-prijeti-eura-duben-2018
 • Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2018

  NS_1804 V dubnu 2018 bylo v pravidelném šetření CVVM Naše společnost zkoumáno téma postojů české veřejnosti k Evropské unii. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4620-nazory-verejnosti-na-clenstvi-ceske-republiky-v-evropske-unii-duben-2018
 • Morálka politiků očima veřejnosti – duben 2018

  NS_1804 V dubnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zjišťovalo názory občanů na to, jak přísně by měla být posuzována morálka politiků a podle jakých kritérií by mělo být posuzováno jejich jednání. Podrobněji byly rovněž zjišťovány...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/4618-moralka-politiku-ocima-verejnosti-duben-2018
 • Důvěra ústavním institucím v dubnu 2018

  NS_1804 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v dubnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4615-duvera-ustavnim-institucim-v-dubnu-2018
 • Důvěra v evropské a mezinárodní instituce - duben 2018

  NS_1804 V rámci dubnového šetření pokládalo CVVM sadu otázek týkající se důvěry občanů mezinárodním organizacím a institucím Evropské unie. Konkrétně občané vyjadřovali míru své důvěry k Severoatlantické alianci (NATO), Organizaci spojených národů...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4610-duvera-v-evropske-a-mezinarodni-instituce-duben-2018
 • Hodnocení evropské integrace – duben 2018

  NS_1804 Do reprezentativního šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byly v dubnu 2018 zařazeny otázky na téma evropské integrace. Konkrétně jsme zjišťovali názory na to, zda se v Evropské unii (EU) uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4608-hodnoceni-evropske-integrace-duben-2018
 • Volební model v dubnu 2018

  NS_1804 V šetření realizovaném v dubnu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4605-volebni-model-v-dubnu-2018

1 nalezených - 17 z 17