Za předpokladu, že ns 1806 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Sebezařazení na levopravé škále politické orientace – červen 2018

  NS_1806 V rámci červnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku, která na jedenáctibodové škále s body 1 až 5 reprezentujícími levou část spektra, s bodem 6 představujícím...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4716-sebezarazeni-na-levoprave-skale-politicke-orientace-cerven-2018
 • Česká veřejnost o bezlepkové dietě - červen 2018

  NS_1806 Do červnového výzkumu CVVM Naše společnost, ve kterém jsme se mimo jiné zabývali problematikou plýtvání potravinami, jsme zařadili také několik otázek týkajících se informovanosti a názorů české veřejnosti o bezlepkové dietě. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4712-ceska-verejnost-o-bezlepkove-diete-cerven-2018
 • Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – červen 2018

  NS_1806 V rámci svého červnového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se potravin a především jejich plýtvání. Součástí tohoto bloku otázek byla část, která se zabývala nákupem vzhledově ne zcela dokonalého ovoce a zeleniny....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4710-vyhazovani-vzhledove-nedokonale-zeleniny-a-ovoce-jako-jedna-z-forem-plytvani-potravinami-cerven-2018
 • Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém - červen 2018

  NS_1806 V červnovém výzkumu CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo postoje české veřejnosti k plýtvání potravinami. Respondenti hodnotili závažnost problému plýtvání potravinami, kolik potravin jejich domácnost přibližně vyhodí a jaké jsou jejich nákupní a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4708-spotreba-a-plytvani-potravinami-jako-socialni-problem-cerven-2018
 • Postoje české veřejnosti ke svému zaměstnání – červen 2018

  NS_1806 V červnovém šetření se CVVM více zaměřilo na téma zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Všem pracujícím jsme pokládali otázky týkající se spokojenosti se zaměstnáním, vnímání atmosféry na pracovišti a subjektivního hodnocení přiměřenosti výše...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4692-postoje-ceske-verejnosti-ke-svemu-zamestnani-cerven-2018
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2018

  NS_1806 V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v příštím roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4690-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-cerven-2018
 • Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – červen 2018

  NS_1806 V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4688-obcane-o-materialnich-zivotnich-podminkach-svych-domacnosti-cerven-2018
 • Ochota přijmout zaměstnání – červen 2018

  NS_1806 V rámci červnového výzkumu položilo CVVM respondentům baterii otázek, která zjišťovala, zda by v případě nezaměstnanosti přijali zaměstnání vyžadující jisté ústupky, jako např. práci přesčas, v noci nebo o víkendech či vyšší pracovní tempo, a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4686-ochota-prijmout-zamestnani-cerven-2018
 • Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2018

  NS_1806 V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Podle zjištění ČSÚ je v současnosti nejnižší míra nezaměstnanosti za posledních 10 let, takže problémem je spíše nedostatek pracovních sil. Součástí pravidelně po roce se...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4683-ceska-verejnost-o-nezamestnanosti-cerven-2018
 • Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2018

  NS_1806 V červnovém šetření CVVM známkovali občané České republiky činnost politických stran a institucí. Použita byla školní klasifikace, kde nejlepší známkou je jednička, nejhorší pětka. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4681-hodnoceni-cinnosti-politickych-stran-a-vybranych-instituci-cerven-2018
 • Důvěra vybraným institucím v červnu 2018

  NS_1806 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v červnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4679-duvera-vybranym-institucim-v-cervnu-2018
 • Důvěra ústavním institucím v červnu 2018

  NS_1806 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v červnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4677-duvera-ustavnim-institucim-v-cervnu-2018
 • Volební model v červnu 2018

  NS_1806 V šetření realizovaném v červnu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4673-volebni-model-v-cervnu-2018

1 nalezených - 13 z 13