Za předpokladu, že ns 1809 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Pivní mixy na českém pivním trhu v roce 2018

  NS_1809 V rámci výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004 zařadilo v září 2018 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., po několika letech také otázky týkající se míchaných nápojů na bázi piva, tzv. pivních mixů. V této zprávě jsou...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4757-pivni-mixy-na-ceskem-pivnim-trhu-v-roce-2018
 • Výběr piva českými konzumenty v roce 2018

  NS_1809 V září 2018 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva uvádí základní výsledky otázek zaměřených na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4755-vyber-piva-ceskymi-konzumenty-v-roce-2018
 • Pivo v české společnosti v roce 2018

  NS_1809 V září 2018 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato zpráva přináší základní výsledky o podílu konzumentů piva mezi...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4753-pivo-v-ceske-spolecnosti-v-roce-2018
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2018

  NS_1809 V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4741-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-zari-2018
 • Hodnocení životních podmínek v místě bydliště – září 2018

  NS_1809 V zářijovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zajímalo, jak jsou občané České republiky celkově spokojeni se životem v místě svého bydliště a také jak jsou v místě bydliště spokojeni s vybranými životními...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4739-hodnoceni-zivotnich-podminek-v-miste-bydliste-zari-2018
 • Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám – září 2018

  NS_1809 V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo baterii otázek zkoumající postoje občanů České republiky k opatřením zavedeným novelou zákona o českém školství. Podobná baterie otázek byla položena poprvé v roce 2016, kdy se jednalo o...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4737-postoje-obyvatel-ceske-republiky-k-novele-zakona-o-ceskem-skolstvi-platbam-za-vysoke-skoly-a-statnim-maturitam-zari-2018
 • Postoje k zákazu kouření v restauracích v roce 2018

  NS_1809 V září 2018 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo otázky k tématu zákazu kouření v restauračních zařízeních a veřejných prostorách. V této tiskové zprávě jsou uvedeny základní výsledky otázky na postoj k zákazu před i po zavedení zákona a také...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4735-postoje-k-zakazu-koureni-v-restauracich-v-roce-2018
 • Důvěra vrcholným politikům – září 2018

  NS_1809 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam tentokrát obsahoval jména devětadvaceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4733-duvera-vrcholnym-politikum-zari-2018
 • Občané o možnostech dosažení vzdělání – září 2018

  NS_1809 V rámci zářijového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se problematiky dostupnosti vzdělání. Výzkum kromě jiného zjišťoval, jak občané vnímají otevřenost vzdělávacího systému z hlediska možnosti získat vzdělání...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4731-obcane-o-moznostech-dosazeni-vzdelani-zari-2018
 • Důvěra ústavním institucím v září 2018

  NS_1809 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4729-duvera-ustavnim-institucim-v-zari-2018
 • Hodnocení kvality vzdělávání – září 2018

  NS_1809 Pravidelný výzkum CVVM v září 2018 zjišťoval názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání v ČR. Otázky byly konkrétně zaměřeny na úroveň vzdělávání na vybraných typech škol a hodnocení vlastního vzdělání z hlediska rozvíjení určitých schopností...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4727-hodnoceni-kvality-vzdelavani-zari-2018
 • Volební model v září 2018

  NS_1809 V šetření realizovaném v září 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4725-volebni-model-v-zari-2018

1 nalezených - 12 z 12