Za předpokladu, že ns 1810 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Ohlédnutí za komunálními volbami 2018

  NS_1810 V zářijovém a říjnovém šetření roku 2018 CVVM SOÚ AV ČR byly položeny některé otázky v souvislosti s volbami do obecních zastupitelstev. Zářijové šetření, jež volbám konaným ve dnech 5. a 6. října předcházelo, byly zkoumány vedle potenciální...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4956-ohlednuti-za-komunalnimi-volbami-2018
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2018

  NS_1810 V říjnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4763-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-rijen-2018
 • Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2018

  NS_1810 Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4759-hodnoceni-nekterych-socialnich-podminek-rijen-2018
 • Občané o ekonomické situaci svých domácností – říjen 2018

  NS_1810 V rámci svého říjnového šetření CVVM zkoumalo, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4751-obcane-o-ekonomicke-situaci-svych-domacnosti-rijen-2018
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - říjen 2018

  NS_1810 V říjnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků a k situaci spojené s migrační krizí. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání uprchlíků z...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4749-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-rijen-2018
 • Důvěra ústavním institucím v říjnu 2018

  NS_1810 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v říjnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4747-duvera-ustavnim-institucim-v-rijnu-2018
 • Volební model v říjnu 2018

  NS_1810 V šetření realizovaném v říjnu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4745-volebni-model-v-rijnu-20182

1 nalezených - 7 z 7