Za předpokladu, že ns 1812 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Důvěra vybraným institucím v prosinci 2018

  NS_1812 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v prosinci 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4883-duvera-vybranym-institucim-v-prosinci-2018
 • Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – prosinec 2018

  NS_1812 V prosincovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Do výzkumu byly zahrnuty jak významné osobnosti...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4829-duvera-vybranym-politikum-v-mezinarodnim-kontextu-prosinec-2018
 • Česká veřejnost o americké zahraniční politice – prosinec 2018

  NS_1812 Ve svém pravidelném prosincovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR podrobněji zajímalo o názory české veřejnosti na americkou zahraniční politiku. Všem respondentům jsme předložili 6 výroků, s nimiž vyjadřovali míru svého...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4817-ceska-verejnost-o-americke-zahranicni-politice-prosinec-2018
 • Názory na poplatky ve zdravotnictví a jiná vybraná opatření - prosinec 2018

  NS_1812 Součástí prosincového šetření pravidelného výzkumu Naše společnost byl i blok otázek týkajících se zdravotnictví a zdravotní péče. Jednou z otázek tohoto bloku byla i sada výroků o opatřeních v systému zdravotní péče v České republice....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/4813-nazory-na-poplatky-ve-zdravotnictvi-a-jina-vybrana-opatreni-prosinec-2018
 • Názory občanů na zdravotní péči v ČR - prosinec 2018

  NS_1812 V prosinci 2018 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost jako každý rok zařazen blok otázek týkajících se zdravotnictví a zdravotní péče. Respondenti konkrétně vyjadřovali svou obecnou spokojenost se zdravotní péčí v České republice, dále...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/4811-nazory-obcanu-na-zdravotni-peci-v-cr-prosinec-2018
 • Česká veřejnost o zdravotnictví - prosinec 2018

  NS_1812 V prosinci 2018 byl do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V jeho rámci byla zjišťována celková spokojenost občanů se zdravotním systémem v ČR a rovněž jejich názory na problematičnost...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/zdravi-volny-cas/4809-ceska-verejnost-o-zdravotnictvi-prosinec-2018
 • Občané ČR o tzv. Istanbulské úmluvě – prosinec 2018

  NS_1812 Do prosincového šetření (2018) zařadilo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. dvě otázky týkající se aktuálně diskutovaného tématu tzv. Istanbulské úmluvy. Konkrétně nás zajímalo, zdali respondenti vědí, čeho se tato úmluva týká a zda by podle jejich názoru...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4801-obcane-cr-o-tzv-istanbulske-umluve-prosinec-2018
 • Občané o konfliktu v Sýrii – prosinec 2018

  NS_1812 V prosincovém šetření (2018) CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se aktuálního vývoje konfliktu v Sýrii. Šetření zjišťovalo, zda se občané o vývoj konfliktu v Sýrii zajímají, jaké jsou jejich postoje k...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4797-obcane-o-konfliktu-v-syrii-prosinec-2018
 • Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – prosinec 2018

  NS_1812 V prosinci loňského roku položilo CVVM respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od roku 2008 je výběr doplňován i o některé další státy...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4795-obcane-o-vztazich-cr-s-nekterymi-zememi-prosinec-2018
 • Důvěra ústavním institucím v prosinci 2018

  NS_1812 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4793-duvera-ustavnim-institucim-v-prosinci-2018
 • Důvěra stranickým představitelům – prosinec 2018

  NS_1812 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v prosincovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4791-duvera-stranickym-predstavitelum-prosinec-2018
 • Volební model v prosinci 2018

  NS_1812 V šetření realizovaném v prosinci 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4789-volebni-model-v-prosinci-2018

1 nalezených - 12 z 12